Tv-produksjonsselskapet Seefood TV, der tv-komikerne og programlederne Espen Eckbo og Kristian Ødegaards, er største eiere omsatte for 76,8 millioner kroner i fjor. Det var en liten nedgang sammenlignet med 2017 da omsetningen var på 80,8 millioner kroner. Det var E24 som først omtalte tallene til selskapet som står bak programmer som «Huskestue», «Asbjørn Brekke Show» og de mange sesongene med nisse-julekalendere på TVNorge. Selskapet produserer også seriene til komiker Lene Kongsvik Johansen som «Costa del Kongsvik» og «Kongsvikklinikken».

Overskuddet i selskapet er fortsatt solid med 11,4 millioner kroner i resultat før skatt selv om også det var en liten nedgang sammenlignet med tilsvarende tall i 2017 da overskuddet var på 15,4 millioner kroner.

I papirene fra Brønnøysundregistrene står det at styret anser tallene for å være tilfredsstillende, og at det forventer en stabil utvikling i 2019, skriver E24 som også har vært i kontakt med Aleksander Herresthal, produsent og kreativ leder i Seefood Holding og en av selskapet største eiere, som ikke ønsker å kommentere resultatet. 

Eierne tar i 2018 ut et utbytte på ni millioner kroner Utbyttet kom på 9 millioner kroner i 2018. Det betyr at både Herresthal, Eckbo og Ødegaard, som er like store eiere, får utbetalt rundt 2,7 millioner for aksjene sine i selskapet i år.

Her ser du tallene til Seefood TV for 2018. Alle tall i MNOK. 

Seefood TV 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 76,8 80,8 - 5
Driftsresultat 11,4  15,4  - 26
Resultat før skatt 11,4 15,4 - 26