Fagpressen har inngått avtale med Amedia om bruk av deres innloggings- og identitetsløsningen aID. Det skriver Amedia i en pressmelding i dag.

- Dette er en historisk avtale for Fagpressen og våre medlemmer. En samlet fagpresse får nå anledning til å bruke det vi anser som den beste og mest fremtidsrettede innloggingsløsningen i det norske mediemarkedet. Dermed kan de ta et stort og viktig skritt fra en papirbasert bladrelasjon til den digitale mediehverdagen, sier Fagpressens administrerende direktør Per Brikt Olsen i meldingen.

Han signerte i dag en rammeavtale med konsernsjef Are Stokstad i Amedia-konsernet, som har utviklet aID-løsningen. Det innebærer at hvert enkelt av de 214 medlemsbedriftene i Fagpressen kan velge å slutte seg til avtalen dersom de ønsker.

- Vi er svært glade for at Fagpressen har valgt vår løsning. Vi ønsker å åpne for at flest mulig kan bruke vår tjeneste, som er en enkel, effektiv og brukervennlig identitetsløsning for tilgang til digitalt innhold. Vår aID-løsning er en sterk medvirkende årsak til suksessen våre lokalaviser har hatt med digitalt abonnement, sier Stokstad.