Det har ved fremleggelsen av alle regjeringens statsbudsjetter vært uenigheter mellom regjeringspartiene og støttepartiene om mediebudsjettet.  I år ser heller ikke ut til å bli noe unntak.

I statsbudsjettene for 2013 og 2014 foreslo regjeringen å kutte i pressestøtten, men møtte sterk motstand fra støttepartiene Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Begge gangene måtte regjeringen og kulturministeren bøye av.

I forkant av fremleggelsen av årets budsjett sa mediepolitisk talsmann i KrF, Geir Jørgen Bekkevold, at han var rimelig sikker på at regjeringen ikke kom til å foreslå kutt i neste års budsjett.

- Nå har de prøvd seg to ganger, og Stortinget har vært veldig tydelig hver gang. Skulle de allikevel komme med forslag til kutt i pressestøtte, så er det en omkamp jeg syns veldig lite om, sa han.

Les mer her: Pressekutt ville vært utrolig skuffende

I neste års budsjett ble det ikke foreslått kutt i pressestøtten, men det er likevel et punkt regjeringen og støttepartiene er uenige om, og det er størrelsen på NRK-lisensen.

Vil øke med 50 kroner til
Regjeringen har foreslått å øke NRK-lisensen med 25 kroner.  Dette tilsvarer 50 millioner kroner mer i kassen til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, men det er langt under de 140 millioner kronene han ville fått dersom han hadde fått gjennomslag for ønsket om en lisensvekst på 70 kroner.

- NRK-lisensen er i år det som innen mediepolitikk ligger på forhandlingsbordet, sier Bekkevold til Kampanje.

KrF foreslår å øke lisensen med 50 kroner ut over regjeringens forslag.

– NRK får da det de ber om, nemlig 75 kroner. NRK har hatt en nedgang to år på rad.

KrF har lagt inn prioriteringen i sitt alternative statsbudsjett for 2016

- Er KrF og Venstre samstemte om dette?

- Jeg har ikke snakket med Venstre om det, og vet ikke om de gir oss drahjelp i forhandlingene, men FrP burde det. I og med at vi ikke støtter forslaget om å øke momsen fra 8 til 10 prosent, som regjeringen har lagt inn, og som medfører at de har økt lisensen med 100 kroner. Vårt forslag vil medføre at lisensbetalerne får redusert lisensen med 25 kroner, mens NRK blir styrket med 75,- i forhold til regjeringens forslag - på grunn av momse, sier han. 

Ikke en del av Venstre-budsjettet
Venstres Terje Breivik har tidligere varslet at det også i år blir forhandlinger om lisensen.

- NRK som allmennkringkaster har en veldig viktig rolle i dagens mediebilde hvor det er behov for norske medier med slagkraft og som sikrer den journalistiske kvaliteten, sa han til Kampanje i oktober.

Les mer her: Varsler kamp om NRK-lisensen

I Venstres alternative statsbudsjett for 2016, som ble lagt frem i går, blir det ikke foreslått å øke lisensen. Men gjennom kommunikasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær, bekrefter Breivik at NRK-lisensen blir tema i forhandlingene med regjeringen. 

- NRK-lisens har ikke noen innvirkning på budsjettet og statens inntekter og utgifter som vi har lagt frem i dag. 

Venstre foreslo ikke å øke lisensen i budsjettet for 2015 heller. 

- Det er helt vanlig, lisensen økte likevel etter forhandlinger, sier Haugsvær.