Onsdag kunne kulturminister Thorhild Widvey love at det blir innført nullmoms for digitale nyhetstjenester neste år. Hun rakk knapt å slippe nyheten, før medieaktørene begynte å undre på hvilke medier som får nyte godt av nullmomsen.

Abonnement for alle pengene
For regjeringen foreslår at ordningen omfatter «elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst og som lyd/bilde».  Det vil omfatte alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, blant annet nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler. Proveny-effekten av forslaget er beregnet til 350 millioner kroner i 2016. Det vil si statens ventede inntektstap som følge av innføringen av nullmoms. Alle nyhetsdrevne nettaviser som selger digitalabonnement, det vil si mediehus som VG, Aftenposten, Dagbladet, en rekke region- og lokalaviser, får nullmoms fra neste år. Det samme gjelder en tv-kanal som TV 2, som selger TV 2 Sumo-abonnement. Til sammen vil disse medieaktørene spare flere hundre millioner kroner når momsen på 25 prosent fjernes neste - og det vil trolig gi økt fart i satsingen på forretningsutvikling innen digitale abonnement og lignende tjenester.

- Positivt for våre nettaviser
Det er imidlertid høyst usikkert om fag- og ukepressen får glede av nullmomsen. Finansdepartementet slår fast at medier som skal kunne fritas, må dekke et bredt spekter av samfunnsområder, og at nyhetstjenester som i hovedsak dekker én sektor eller ett saksfelt, ikke vil være fritatt for moms.

Dag Sørsdahl, konsernsjef i Aller Media, velger å tro at Aller Medias nettaviser får nullmoms. Det danskeide mediekonsernet har alt fra nettaviser som Dagbladet.no, med abonnementstjenesten DB+, til Sol.no, Seoghør.no og KK.no i porteføljen.

- Vi er glade for at regjeringen nå tidfester innføring av nullsats for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester til 2016, noe som er positivt for våre nettaviser i Aller, sier han.

- Er under meget sterkt press
Sørsdahl forteller at Aller Media forventer at også uke- og magasinpressen skal få nullmoms i 2016, selv om Finansdepartementet ser ut til å mene noe annet.

- Det er en kjent sak at ukeblader og magasiner har kjempet for likebehandling av moms gjennom mange år. Vi tar det som en selvfølge at momsfritaket også skal gjelde uke- og magasinpressen, vi mener at redaktørstyrte medier på norsk skal  likebehandles med alle andre medier, uten et fritak, vil det fortsette å være konkurransevridende. Alle er kjent med at mediebransjen står overfor store strukturelle utfordringer og er under meget sterkt press, hvor konkurransen ikke lengre er begrenset til lokale norske aktører,  med andre ord – konkurranse under like vilkår blir ikke mindre vesentlig, sier han.

Sørsdahl mener det ikke finnes noen grunn til å utelate magasin- og ukepressen fra momsfritaket.

- Ukeblader og magasiner er en viktig kilde for befolkningen til  å holde seg informert, oppdatert for forstå og delta i samfunnslivet. Vår prinsipielle holdning er derfor at journalistikk og det frie ord ikke skal belegges med moms. Ukepressen er så absolutt en del av et viktig mediemangfold som jo regjeringen bestreber, sier Sørsdahl.

- Voldsom bransjeglidning foran øynene våre
Han er dermed helt på linje med toppsjefen hos rivalen, administerende direktør i Egmont Publishing, Espen Asheim.

- Vi forventer at budsjettet er basert på det MBLs avgrensningsutvalg tar utgangspunkt i – nemlig at avgrensningen gjelder innhold og ikke utgiver som tidligere. Innholdsdefinisjonen må basere seg på at momsfritak må gjelde for formidling av nyheter, aktualiteter, samfunnsstoff, og debatt. Alt det folk trenger for å orientere seg, forstå og delta i samfunnslivet. Vi kan ikke tro at momsforskriften legger noe annet til grunn når vi ser den voldsomme bransjeglidningen som foregår rett foran øynene våre hver dag, sa Asheim til Kampanje onsdag.

Fagpressen krever også nullmoms.

- Fagpressen forutsetter at alle nyhets- og aktualitetsmedier må omfattes av de samme regler. Det haster å innføre felles nullsats. Dagens regelverk er til hinder for innovasjon og utvikling. Derfor er det viktig å få på plass fritaket i 2016, sa administrerende direktør Elin Floberghagen i bransjeorganisasjonen Fagpressen, som vil følge opp momssaken overfor Finansdepartementet.

Les også: Siv Jensen sår tvil om nullmoms til bladene