Regjeringen lovet i høst nullmoms for digitale nyhetsmedier i 2016. Nå fastslår regjeringen at momsfritaket som innføres neste år ikke skal omfatte magasiner og fagblader. Det betyr nei til rundt 200 fagblader og deres nettsatsinger. 

Les mer her: Sier nei til nullmoms til ukeblader og fagpresse

- Typiske magasiner eller fagblader vil ikke omfattes av momsfritaket. Det vil være et vilkår for fritak at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og dette stoffet er hentet fra et bredt spekter av samfunnsområder som for eksempel politikk, økonomi, kultur mv, skrev Kulturdepartementet i en e-post til Kampanje i går.

Direktør i fagpressen, Elin Floberghagen, er overrasket over uttalelsene. 

- Utgangspunktet er at de fleste fagbladene i dag har momsfritak for trykte publikasjoner. Dette har vært utgangspunktet hele veien, og kulturministeren har sagt at alle som har fritak på papir i dag også skal få det digitalt, sier Floberghagen til Finansavisen i dag. 

Hun mener fagpressen også dekker nyheter innenfor flere samfunnsområder. 

- Mange medier går mot nisjer, så å kun omlegge ordningen slik kulturministeren foreslår er gammeldags. Dette vil helt klart hindre den digitale utviklingstakten for fagpressen. 

Floberghagen sier videre til Finansavisen at kampen ikke er over, men akkurat har begynt.