I en fersk pressemelding heter det at Amedias hovedeiere, Telenor og LO, vurderer å få inn nye eiere av mediekonsernet. Fredag formiddag legger Amedia frem tall som viser at overskuddet i selskapet som gir ut en rekke lokalaviser her til lands har økt til 125 millioner kroner i første halvår i år.

- I den rivende utviklingen vi ser i mediemarkedet mener vi det er riktig å evaluere om dagens eierstruktur er optimal for Amedia. Vi vil derfor søke løsninger som vil være positive for selskapet, de ansatte og eierne, sier styreleder Knut Ivar Solnes som til daglig jobber i Telenor.

Styrelederen sier videre at «styret har vedtatt et klart målbilde for Amedia og en ambisiøs strategi- og forretningsplan for de kommende årene».

Han mener det ligger et betydelig verdipotensial for Amedia i å videreutvikle de unike lokale medieposisjonene konsernet har, i et digitalt mediemarked.

- Vi ser allerede effekter av dette, og vi tror en styrket aksjonærstruktur ytterligere kan øke gjennomføringsevnen i transformasjonen, sier styrelederen.

I resultatrapporten som i dag ble lagt kommer det frem at selskapet altså har «en betydelig framgang» etter å ha kjørt et hardt effektiviserings- og forbedringsarbeid det siste åren.

Nå skal det gjennomføres «en bred evaluering av konsernets eierstruktur» med sikte på «å transformere Amedia til et moderne, framtidsrettet digitalt mediekonsern». ABG Sundal Collier er engasjert som rådgiver i prosessen.

- Telenor og LO har i fellesskap initiert en prosess knyttet til framtidig eierstruktur. Jeg understreker at det ikke er truffet noen beslutninger eller gjort vurderinger av hvilke løsninger som vil være mest hensiktsmessige. Det avgjørende vil være å finne gode løsninger for Amedia, sier Solnes.

Konsernsjef Are Stokstad sier at det lenge har vært kjent at det kan komme endringer på eiersiden i konsernet.

Tidlig i 2012 kunne Telenor-topp Kristin Skogen Lund bekrefte overfor Kampanje at Telenor ønsket seg ut av medier og satte det som den gang het A-pressen i spill. Utpsillet kom i kjølvannet av at A-pressen kjøpte Edda Media og Telenor og LO besluttet å selge A-pressens post i TV 2.  Men så ble det øredøvende stille.

Les mer: Telenor vil selge A-pressen

Nå setter Telenor og LO på ny fart i spekulasjonene om en endring i eierskapet i aviskonsernet.

Han sier at den strukturelle prosessen ikke vil berøre konsernets strategi og understreker at transformasjonsarbeidet vil fortsette med full styrke. 

- Det er svært positivt at vi har to hovedeiere som står sammen med selskapet om strategien videre. Det er derfor betryggende at eierne sammen tar ansvaret for å sikre Amedia et offensivt og godt eierskap også fremover, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Da Kampanje spurte styreleder Knut Ivar Solnes i Amedia om status for Telenors salg av Amedia-aksjene i januar 2014, to år etter Skogen Lund satte mediekonsernet i spill, svarte han slik:

- Jeg har ikke noe nytt å fortelle om eierskapet. Så lenge vi er eiere jobber vi langsiktig. Medieindustrien er inne i en spennende og krevende fase og som eier er Telenor opptatt av at Amedia håndterer overgangen til digital på en offensiv og god måte, og vi ønsker å bidra til det. Det er det aller viktigste nå, sa Solnes i Amedia til Kampanje.

Les mer:  Finner ikke Amedia-kjøper