Etter fem år som kommunikasjonsrådgiver i Tine – de siste årene med et spesielt ansvar for merkevarer og konsepter – bytter Veronika Skagestad over til en annen arbeidsgiver – også i matbransjen.

Hun er ansatt som ny Communications Manager i Food Folk Norge AS, som forvalter merkevaren McDonald’s i det norske markedet.

- Jeg synes det er veldig trist å forlate Tine, som er midt i en spennende endringsprosess, men etter fem år følte jeg det var på tide å prøve noe nytt. McDonald’s er et spennende, internasjonalt selskap som er i vekst i Norden og det er morsomt å få lov til å være en del av det. Jeg tror også at mange ikke vet hvor viktig McDonald’s er i lokalsamfunnet når det kommer til å få ungdom i arbeid og ikke minst integrering. Det er blant historiene jeg håper å få fortelle mer om, sier Skagestad.

- Hvordan blir det å gå fra meieriprodukter til burgere?

- Jeg fortsetter å jobbe med mat, som er en bransje jeg kjenner godt. Over 80 prosent av råvarene McDonald’s bruker er norske, så da hjelper det med min kjennskap til norsk matproduksjon. I tillegg er jo samarbeidet med Norges Bygdeungdomslag og Felleskjøpet med kåringen «Årets unge bonde», veldig nært det jeg har jobbet med tidligere. Så det tror jeg går veldig bra!

Skagestad ser flere likhetstrekk mellom de to matvareaktørene.

- Både Tine og McDonald’s er opptatt å fremme norsk matproduksjon og jobber for å få frem de gode historiene knyttet til klimasmarte løsninger i landbruket. Og begge er merkevarer som de fleste kjenner veldig godt. I motsetning til McDonald’s scorer Tine ofte høyt i omdømmekåringer, så det er kanskje den største forskjellen. Samtidig er det bare motiverende å ha noe å jobbe med, sier hun til Kampanje.

Markeds- og kommunikasjonstopp Mette Vonen i Food Folk Norge regner med at Skagestads kommersielle bakgrunn kommer godt med i den nye jobben.

- Vi har gledet oss til å få Veronika på plass, og ser frem til hennes bidrag til å bygge merkevaren McDonald’s videre i det norske markedet. Veronikas bakgrunn fra Tine er midt i blinken for oss og vårt arbeid for å skape forandring for godt gjennom tett samarbeid med leverandører, myndigheter og NGO-er, sier Vonen.