Thomas Straw, tidligere digitaldirektør i Omnicom, og Lars Hordnes, tidligere digitaldirektør i Amedia, går sammen og starter det digitale konsulentselskapet Hensikt.

Les også: Digitalflukt i Amedia (abonnement)

- Norske annonsører står overfor store endringer i tiden som kommer. Fremover må man tilegne seg ny kompetanse og omorganisere for å mestre de nye mulighetene. Selvbetjente løsninger for kjøp på tvers av kanaler, databerikelse i alt man gjør og dynamiske annonseløsninger må på plass for å konkurrere om oppmerksomheten, sier Lars Hordnes til Kampanje.

- Hva er den største utfordringen slik dere ser det?

- Den største utfordringen tror vi er kompleksiteten og mangfoldet i medielandskapet i dag. Det finnes svært mye kompetanse hos mediebyråer og reklamebyråer, men det er ikke lett for annonsørene å ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å utnytte dette på en effektiv måte. Noen har naturligvis kommet veldig langt, men andre nok trenger et løft for å lykkes i fremtiden, sier han.

Advarte mot programmatic-kostnader
I Amedia jobbet Hordnes mye automatiserte kjøp og var en av dem som tidlig var ute og advarte om de store kostnadene knyttet til programmatiske kjøp. Tidligere har også Kampanje vist til eksempler der mediebyråene tar opp mot 30-40 prosent av reklamebudsjettet for å kjøpe programmatisk.  IRMs prognose er at slike reklamekjøp vil utgjøre 943 millioner kroner i Norge i år.

Les også: Slik spiser programmatic opp reklamebudsjettet ditt (abonnement)

Hordnes mener fortsatt det er «kritisk at norske annonsører får sparringspartnere som forstår følgene av automatisering.»

- Annonsører, medier og teknologiselskaper må samarbeide tettere og være mer transparente. Vi skal hjelpe til med å tilrettelegge for slike samarbeid på en mer effektiv måte enn hva som er tilfelle i dag, sier han.

- Hvorfor mener dere annonsørene bør bygge opp egne programmatiske avdelinger, er det ikke derfor de har mediebyråer?

- Noen annonsører kan og vil nok bygge sine egne plattformer for kjøp og det er et av områdene vi kan bidra på. Når det er sagt så tror ikke vi at det vil være hensiktsmessig for majoriteten av annonsørene å gjøre dette selv. Vi mener ikke at annonsørene nødvendigvis skal bygge egne kjøpsplattformer, men å ha en kompetent digital avdeling gjør at man som annonsør bedre kan utnytte all den kompetansen som ligger hos byråene, sier han.

- Kommunikasjon blir viktigere
Tidligere i høst var den amerikanske AppNexus-sjefen i Norge for å snakke om programmatiske kjøp og annonseteknologi og han mente at «teknonologiskatten» må bort og at «mediebyråene må endre sine forretningsmodeller».

Les også: AppNexus-sjefen tar oppgjør med mediebyråene

- Er fremtiden å gå utenom mediebyråene?

- Jeg tror på ingen måte at fremtiden er å gå utenom mediebyråene, til det er deres kompetanse og evne til å foredle og videreutvikle denne kompetansen, altfor viktig. Men som mange har påpekt blant annet i Kampanje den siste tiden så blir kommunikasjonen mellom aktørene i verdikjeden bare viktigere og viktigere, og i den dialogen tror vi at vår kompetanse kan bidra til å øke kvaliteten på det annonsørene får ut av sitt reklamebudsjett, sier Hordnes.  

En tredje partner skal også være på vei inn i selskapet.