Are Gjertin Urkegjerde Halland er ansatt som konseptutvikler i Schibsted-selskapet Finn.no. Han er siste tilskudd til rubrikkselskapet miljø for brukerdesign (UX), som har styrket seg med flere nyansettelser den siste tiden. 

- Jeg gleder meg til å være med på å utvikle nye og spennende tjenester på toppen av Norges sterkeste merkevare, med lojale brukere og med gode forretningsmodeller, sier han.

Halland har 22 års erfaring med digital kommunikasjon og tjenesteutvikling. Han er opphavsmann til kjernemodellen, og startet i sin tid konferansen Webdagene sammen med Ove Dalen.  De siste 12 årene har han vært sentral i å bygge opp Netlifes tverrfaglige satsning på UX, innhold og design.

- Jeg har hatt en fantastisk reise i Netlife, men etter 12 år var det på tide med litt forandring. Slik jeg ser det er Netlife og Finn to av de stedene i Norge som har den beste kulturen, de beste hodene og de beste forutsetningene for å bygge innovative tjenester forankret i business og brukerbehov. Når jeg først skulle bytte beite, var Finn derfor et naturlig valg for meg.

Bygger opp designavdeling
Hege Løken Harreschou
, direktør for brukeropplevelse i Finn er svært fornøyd med å ha hanket inn Halland til UX-teamet i Finn.

- Jeg er veldig glad for at Are Halland kommer til oss, og stolt på vegne av Finn over at vi klarte å friste ham til å ta steget videre fra Netlife. Vi har et meget godt UX-miljø i Finn og er en moden organisasjon med mange spennende initiativer på trappene sier Løken Harreschou

I tillegg til Are Halland har Finn UX-avdeling styrket seg med tre andre designere i løpet av de siste månedene, og planlegger å rekruttere ytterligere i 2019. Første tilskuddet etter at Hege Harreschou overtok avdelingen, var Rikke Aag, tjenestedesigner med bakgrunn fra Forbrukerrådet og Kantega. Adi Dick kom i januar fra stilling som Visuell design lead i Sparebank 1, og skal blant annet ha ansvar for Finns designrammeverk og visuelle uttrykk. I tillegg kommer den erfarne tjenestedesigneren Ragnhild Mjønner på plass. Mjønner har bakgrunn fra blant annet Comte og er ildsjelen bak SE-startupen Medarbeiderne.

- Vi skal fortsette å vokse i 2019, sier Løken Harreschou som mener avdelingen nå nærmer seg en størrelse der det er naturlig å dele inn i team.