En undersøkelse som rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg gjennomførte blant 1.069 personer innen PR og markedsføring viser at bransjen ikke mangler selvtillit. For over 75 prosent av de spurte mener at egen arbeidsplass har høy eller svært høyt tillit i sitt marked.

På en skala fra 1 (svært lav) til 5 (svært høy) endte gjennomsnittlig tillit på hele 4,1. Ansatte i offentlig sektor mente tilliten var litt lavere, men med et snitt på 4 er ikke kommunikatørene der heller plaget av lav selvtillit på virksomhetens vegne.

Er det virkelig slik at de fleste av oss jobber i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet som er så flinke til å bygge tillit? Undersøkelser tyder på noe annet. Edelman Trust barometer er en måling av hvor stor tillit blant annet nordmenn har til offentlig, privat og ideell sektor. De siste tilgjengelige tallene for Norge er fra 2011, og de viser høy tillit til det offentlige og lav tillit til næringslivet. Der 74 prosent sier de stoler på det offentlige, er det kun 44 prosent som sier det samme om privat sektor. Et stort flertall av de spurte i Hammer & Hanborgs undersøkelse jobber i det private, og de har altså langt høyere tillit til seg selv og egen virksomheten enn de burde. Og selv om folk flest har mer tillit til det offentlige, vet vi at det er store forskjeller i tilliten mellom for eksempel Samferdsels-departementet og Forbrukerrådet. Det er neppe slik at alle offentlig ansatte som svarte på undersøkelsen jobber i Forbrukerrådet.

Er det ikke bare hyggelig at vi har høye tanker om arbeidsplassen vår? Nei, for kommunikasjonsrådgivere må forholde seg til virkeligheten for å få gjort en god jobb. En virksomhet med en kommunikasjonsavdeling som ikke aner hvordan den selv blir oppfattet vil ikke greie å kommunisere på en effektiv og god måte med kunder og brukere. Gapet mellom faktisk tillit og troen på egen fortreffelighet blir dermed en trussel. Det er vår jobb å sørge for at det gapet er minst mulig.

For en god kommunikasjonsrådgiver skal være et bindeledd mellom kunder, brukere og ledelsen. Vi er speiderne som sjekker hvordan terrenget rundt virksomheten er, og det er vi som skal rapportere det vi ser og hører. Den kunnskapen skal vi bruke på en slik måte at virksomheten blir flinkere til å bygge tillit. Løsningen er å slippe skeptikeren i deg fri– det vil gjøre deg til en bedre rådgiver. Vår rolle er å holde føttene godt plantet på bakken når resten av ledergruppen tar av i hallelujarop om alt som er fint og flott. For vi får rett og slett ikke gjort jobben vår godt hvis vi er blendet av egen virksomhets fortreffelighet.

Åsmund Eide er rådgiver i PR-operatørene.