Her kan du lese innlegget til daglig leder i Annonsørforeningen, Jan Morten Drange:

Dagens mange konkurranser og prisutdelinger handler om enkeltvirkemidler, kanaler og media. Vi lager vi en virkemiddeluavhengig marketing effekt-konkurranse. Som tar hensyn til hvordan annonsørene jobber, nemlig helhetlig. Vi opplever i stor grad at eksisterende konkurranser enten blir for eksklusive og lukkede eller fremstår som rene salgsverktøy for utvalgte kanaler og virkemidler.

ANFO mener at vi trenger et mer kompromissløst fokus på effekt, uavhengig av hvor og hvordan markedsaktivitetene skapes. ANFO etablerer derfor en ny pris, ANFO Effekt – som skal ta utgangspunkt i avkastning av markedsinvesteringene og sette økt presisjon i marketingfaget på agendaen. Vi vil hedre grep som har skapt adferdsbaserte endringer – eksempelvis økning i salg og antall besøk – og konkurransen skal være virkemiddelnøytral. Det vil dermed ikke være kun reklame og kommunikasjon som vurderes, men alle relevante og effektive grep, verktøy og kanaler.

Formålet med ANFO Effekt er å sette effekt og avkastning av markedsinvesteringen (ROMI) og økt presisjon i marketingfaget på agendaen. Mange famler fremdeles litt i blinde når det gjelder å dokumentere egne markedsinvesteringer. Det er det ingen grunn til. Med godt håndverk og riktige metoder lar det seg forklare hvilke virkemidler som er de mest effektive.

Vinnere skal markeres og godt og effektivt håndverk skal anerkjennes. Det skal tilrettelegges for inspirasjon og læring av de gode casene via nettsider og presentasjoner på ANFOs møteplasser.

Hva skiller så denne konkurransen fra andre konkurranser generelt, og effektpriser spesielt? Ingen vet bedre enn annonsørene hvor skoen trykker og hva som er effektivt for den enkelte annonsør. Med effekt mener vi også primært adferdsbaserte endringer som eksempelvis økning i salg og antall besøk. Konkurransen er selvsagt virkemiddelnøytral. Dermed er det ikke kun reklame og kommunikasjon som vurderes, men alle potensielle virkemidler. Fordi det er slik annonsørene opererer. Det handler om verdiskapning, læring og måling og dokumentasjon av de rette variabler.

Vi ønsker å invitere alle miljøer enten de sitter som annonsører, i media, i reklamebyrå, hos mediebyrå, i institutt eller i andre rådgivende miljøer. Vårt utgangspunkt er ikke å slå et slag verken for kreativitet eller utvalgte kanaler, men heller å utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere til å fokusere på effekten av relevant og riktig markedsføring. Det handler om verdiskaping, læring og måling samt dokumentasjon av de rette variablene – selve kjernen i det de fleste av oss jobber med.

Jan Morten Drange er daglig leder i Annonsørforeningen ANFO.

Her kan du lese innlegget til styreleder Jon Fredrik Sandengen i Kreativt Forum:

Først har jeg lyst til å si at jeg er spent på hva denne marketing-konkurransen blir til, både i form og kategorier. Og det er godt mulig den vil dekke et behov som ikke dekkes av andre konkurranser. Og det ser ut til å bli noe helt annet enn Stella - det er bra. Men, Anfo bør holde seg for gode til å hele tiden si at Stella er noe annet enn det den er. I denne saken opprettholder ANFO gjennom media et helt unødvendig negativt forhold til Stella og KF, som jeg tror mange byråer og annonsører setter lite pris på. Og som jeg ikke opplever er realiteten i hverdagen.

Det å ha lyst til å eie en egen pris, og fest, slik ANFO ønsker er en ærlig sak, og det å markedsføre det er selvfølgelig viktig. Men det er mange av de samme annonsørene og byråene som vil forholde seg til de to konkurransene og siden ANFO ser behovet og markedsmuligheten for denne konkurransen bør den kunne stå på egne bein, som en marketing-konkurranse. Slik Stella gjør som en kommunikasjons-konkurranse. At begge handler om effekt og verdiskapning er naturlig, siden det er det vi alle jobber med.

Stella er prisen for effektiv kommunikasjon. I forhold til dette har den et helhetsperspektiv og den er ikke kanalspesifikk. Den stiller høye krav til dokumentasjon og henvender seg selfvølgelig i stor grad til de tyngre annonsørene og byråene, og andre fagmiljøer, men den er ikke eksklusiv eller lukket. Alle som jobber metodisk og profesjonelt med kommunikasjon som virkemiddel for å nå sine mål kan fint delta, det betyr alle ANFOs og KFs medlemmer - og noen til. Jeg har ikke hørt noen annonsører eller byråer som sier det samme som ANFO offiselt nå mener om Stella.

Anfo vet at Stella vil bli arrangert annet hvert år i samme periode som de vil legge sin konkurranse, det er ikke heldig, men blir dette så forskjellig som det ser ut tror jeg det går bra. Kanskje det til å med ligger mye god læring for både annonsører og byråer i å se på forskjellen på en marketing-konkurranse og en kommuniksjons-konkurranse.

Jon Fredrik Sandengen er styreleder i Kreativt Forum.