Bergen Næringsråd styrker staben og henter inn tidligere informasjonstopp i TV 2 og Rieber, Geir Mikalsen.

- Det er krevende tider for næringslivet med usikre rammevilkår, skiftende internasjonale markeder og store lokale utfordringer. Kombinert med dette går regionen inn i noen svært viktige år der store vei, bane og kollektivprosjekt skal påplass i vår region og på Vestlandet. Samtidig skal store infrastrukturprosjekter løftes gjennom Stortinget, der de viktigste lokale utbyggingsprosjektene ikke engang er med i innstillingene fra fagetatene. Vi skal gjøre vårt for å bidra til å løfte det lokale næringslivet ytterligere, sier administrerende direktør Marit Warncke.

Bakgrunnen for ansettelsen er at nåværende kommunikasjonssjef Atle Kvamme går inn i en nyopprettet stilling som næringspolitisk sjef. Geir Mikalsen blir dermed ny markeds- og kommunikasjonssjef i næringsrådet.

- Geir Mikalsen skal bidra til ytterligere spissing av våre satsingsfelt og vårt markeds- og kommunikasjonsarbeid. Med hans omfattende erfaring fra media og næringsliv, blant annet fra TV 2 og Rieber & Søn, vil han styrke ledergruppen og bidra til økt synliggjøring og til vårt strategiske arbeid. Bergensregion har det mest mangfoldig og spennende næringslivet i Norge med internasjonalt sterke klynger med stor betydning for hele Norge. Da måvi og ha rammevilkår som kan opprettholde og videreutvikle disse. Dette skal vi bidra til ved at vi får et spennende team med stor kompetanse, bred erfaring og god kjennskap til næringslivets behov. Vi skal øke vår påvirkningskraft og løfte saker fra våre medlemmer enda sterkere inn på lokale og nasjonale arenaer, sier Warncke.