Aller Media gjør det mange mediehus allerede har gjort, slår sammen nett og print til et selskap. Bakgrunnen for sammenslåingen av de to selskapene er av strategisk art, opplyse selskapet etter at styrene i Aller Media og Aller Internett vedtok å innfusjonere nettselskapet i morselskapet Aller Media.

- Etter mange års satsing på digital virksomhet i et eget AS, som har vært nødvendig på grunn av forretningslogikk og kompetansekrav, er det nå riktig at vi fusjonerer. Kompetansen om flermedial publisering og digital forretningsforståelse øker også i bladmiljøene, og den strategiske betydningen av sterk publisistisk kompetanse på alle plattformer vokser. Annonsørene forventer også integrerte og gode løsninger, og vi vokser på nye områder der distribusjonsmessig løftekraft på flere plattformer er vesentlig, sier administrerende direktør Roger Hansen i Aller Media i en pressemelding.

Styrene i de to selskapene har derfor konkludert med at fordelene ved en integrasjon mellom den digitale virksomheten i Aller Internett AS og den tradisjonelle medievirksomheten i Aller Media å er større enn fordelene ved å opprettholde et separat nettpubliseringsmiljø i et eget aksjeselskap.

- Den digitale virksomheten er nå blitt så vidt moden og solid at behovet for å opprettholde et eget digitalt selskap er mindre, og mulighetene for å få en sterkere enhet gjennom sammenslåing desto større, sier adm. direktør/ ansv. redaktør Petter Danbolt i Aller Internett AS.

Virksomheten i Aller Internett AS vil bli flyttet inn i Aller Media AS, og Danbolt går inn i Aller Medias konsernledelse som direktør for digital virksomhet. Administrative funksjoner vil samordnes, og det vil starte et arbeid med å integrere de kommersielle avdelingene i en ny samlet enhet.

Aller Internett, som omfatter nettsidene DinSide.no, Lommelegen.no, digi.no, ITavisen.no, KK.no, Henne.no, Topp.no og SeHer.no (overført til Aller Media i juni i fjor) leverte en omsetning på 79,7 millioner kroner i fjor. Det er en liten forbedring fra året før på fire prosent. Aller Internett avslutter regnskapsåret 30. september.

Driftsresultatet endte med et underskudd på 12,9 millioner kroner. Det er én million i feil retning for selskapet sammenlignet med forrige regnskapsår.