Et av de mindre, norske mediebyråene til kommunikasjonsgiganten WPP, Mindshare, har lagt frem tall for 2011. Der kommer det frem at omsetningen til selskapet til administrerende direktør Morten Micalsen har vokst både i omsetning og på resultat. De samlede medieinvesteringene beløp seg til 444 millioner kroner, noe som var en vekst på litt over 15 prosent sammenlignet med 2010.

- Mindshare er inne i en veldig positiv utvikling både med tanke på resultater og utvikling av selskapet. Vi har hatt mer fokus på endringer i mediebildet og utvikling av selskapet enn omsetningsvekst de siste tre årene, sier Morten Micalsen i Mindshare til Kampanje.

Byrået tok uansett markedsandeler i 2011. Omsetningsveksten gjennom året viste at Mindshare klarte seg bedre enn totalmarkedet i 2011, et totalmarked som vokste med under fire prosent.

Driftsmarginen i selskapet endte på 13,7 prosent og det var imidlertid svakere enn marginen til søsterbyrået Mediacom som også er en del av WPP-byråene i Norge. Mediacom fikk en driftsmargin på 20 prosent i 2011.

Her kan du lese hvordan storebror Mediacom presterte i 2011.

- Mer digitale
Micalsen sier byrået har utviklet seg stadig mer i digital retning.

- Medieverden endrer seg radikalt og digital utvikling medfører mer jobb og gir flere ben å stå på. I fjor var 30 prosent av det vi gjorde digitalt relatert og det er bedre enn bransjesnittet. Dette bidrar positivt for vår del, sier Mindshare-sjefen.

Mindshare gjør medieinvesteringer på vegne av sine kunder som Norsk Tipping, Ford og Mills og noe av det viktigste som skjedde for Mindshare i 2011 var at byrået klarte å forsvare kunden Norsk Tipping. Av nyvinninger har byrået klart å kapre Nordic Choice Hotel og KappAhl

Les også: Mindshare beholder Norsk Tipping

- Markedet åpnes
- Hvor tror du veksten for Mindshare kommer i årene fremover?

- Historisk sett har det vært slik i Norge at mange store annonsører kun inviterer de største byråene til bordet når pitcher skal avgjøres. Det har gjort det vanskelig for mellomstore byråer å hente volum på de største. Jeg håper og tror det er et bilde som vil endre seg i årene som kommer. Mange store annonsører har forholdt seg svært konservativt til utviklingen de siste fem årene og avstanden mellom forbrukeratferd og selskapsatferd begynner i mange tilfeller å bli stor. Dette kan åpne markedet mer, sier Morten Micalsen.

Her ser du tallene til Mindshare for 2011. Alle tall i millioner kroner:

Mindshare

2011

2010

Endring i prosent

Omsetning

444.578,0

386.249,0

+ 15,1

Byråinntekt

34,2

28,6

+ 19,5

Driftsresultat

4,7

2,3

+ 104,3

Resultat før skatt

4,7

2,4

+ 95,8