- Det midlertidige forbudet vil hindre at A-pressen og Edda Media integrerer sine virksomheter på en slik måte at det blir vanskelig eller umulig for Medietilsynet å gjennomføre et eventuelt senere inngrepsvedtak mot oppkjøpet, sier direktør for Medietilsynet, Tom Thoresen, til tilsynets nettsider.

Det ligger ingen dramatikk bak vedtaket. 2. mai varslet tilsynet et mulig vedtak om midlertidig forbud. Nå har Medietilsynet fulgt opp dette og vedtatt et midlertidig forbud. Dette gjør altså tilsynet for å gardere seg før saken er ferdigbehandlet om en drøy måned.

25. april varslet også Medietilsynet A-pressen om at tilsynet vurderer å fatte vedtak om inngrep mot oppkjøpet av Edda Media.

Les også: Kan stoppe Edda-kjøpet

Les også: Eriksen: - Vi er der vi skal være

Følgende løsninger er mulige, ifølge Medietilsynet:

  • Medietilsynet og A-pressen kan komme fram til en minnelig løsning, det vil si at A-pressen presenterer forslag til tiltak for å komme under lovens eierskapsgrenser i medieregionene Østviken og Vestviken. Her kan avissalg være en løsning.
  • Det vil også være aktuelt for Medietilsynet å pålegge A-pressen å selge alle aksjene i Edda Media, eventuelt å forby kjøpet i sin helhet.

Dagens vedtak er en del av denne prosessen. Tilsynet forbyr A-pressen å iverksette integrasjonstiltak i form av selskapsrettslige endringer og organisatoriske skritt, herunder personflytninger i Edda Media. A-pressen skal sørge for at Edda Media drives som et uavhengig og selvstendig konsern, og A-pressen må avstå fra handlinger som fører til at Edda Medias virksomheter forringes. Dette gjør Medietilsynet altså for å rydde unna hindre for et mulig forbud når konklusjonene skal trekkes før sommerferien.

Forbudet gjelder inntil Medietilsynet eventuelt har endret vedtaket om midlertidig forbud, og senest inntil Medietilsynet har fattet endelig vedtak i saken.

A-pressen og Medietilsynet har hatt de første samtalene om minnelig løsning, uten at Medietilsynet vil kommentere innholdet i dialogen med mediekonsernet. Dersom A-pressen fremsetter et forslag til tiltak som Medietilsynet kan akseptere, vil tilsynet fatte et vedtak med betingelser som sikrer at de aktuelle tiltakene gjennomføres.

Endelig frist for Medietilsynet til å fatte vedtak er 30. juli. I utgangspunktet skulle tilsynet være klar med sin konklusjon i månedskiftet mai/juni.