Mange har nok latt seg irritere av støyende spam som dukker opp på nyhetsfeeden sin på Facebook som følge av at en eller flere venner deltar i spill eller andre markedsføringsaktiviteter på nettsamfunnet. Det har i hvert fall Forbrukerombudet gjort, og nå skal de undersøke om dette er et brudd på markedsføringsloven.

Sammen med Forbrukerombudene i Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige, tar de sikte på å utforme et felles nordisk standpunkt.

- Vi har sett noen typer markedsføring som er tvilsom. Det er derfor vi har identifisert dette som noe vi vil undersøke nærmere. Det dreier seg hovedsaklig om reklame som dukker opp i nyhetsfeeden og som spres videre, sier seksjonssjef Frode Elton Haug til Kampanje.

- Neddynget av spam
Han mener det kan være problematisk dersom du mottar markedsføringsbudskap fra et firma fordi en venn av deg på Facebook har takket ja til å gjøre det.

- Det er et forbud mot å sende markedsføringsbudskap ved hjelp av elektroniske kanaler til folk som ikke har sagt seg villig til å motta dette. For mange er Facebook kanskje den viktigste elektroniske kanalen, og da mener vi at de samme reglene kommer inn. Folk blir neddynget av spam på Facebook. Dersom en venn sprer slike budskap, betyr ikke det at alle vennene har samtykket til å motta dette, sier han.

Forbrukerombudene ser også spesielt på problemstillinger som angår barn som er på Facebook og som blir utsatt for denne markedsføringen.

- Lite klager
I tillegg er Forbrukerombudet kritisk til annonsene på nettsamfunnet som er tilpasset profilene til medlemmene. De nordiske Forbrukerombudene vil derfor vurdere å ta kontakt med datatilsynene i Norden for å få dem til å se nærmere på disse forholdene.

- Det er mer et spørsmål om bruk av personopplysninger, og er opp til Datatilsynet å vurdere, sier Haug.

- Får dere inn mange klager på markedsføringen på Facebook?

- Nei, det er lite. Vi har kanskje fått noen klager på andre nettsamfunn, men jeg kan ikke huske at vi har fått inn noen klager på Facebook. Men halvparten av jobben vår er å fange opp eventuelle brudd på markedsføringsloven. Den andre halvparten er å følge opp klager.