Netlife skal sammen med Conteir og Item Consulting hjelpe Mattilsynet med deres digitale tjenester. Mattilsynet jobber mot et samfunn der maten er trygg og dyr har det godt. Dette er noe de skal fremme i de digitale løsningene sine. 

- Vi gleder oss til å samarbeide med Netlife om å lage gode og brukerorienterte tjenester, som gjør det enklere å gjøre rett, sier seniorrådgiver Maria Tengs i Mattilsynet.

Mattilsynets ansvar spenner over et bredt spekter av regler som berører alt fra kjæledyreiere til fiskeoppdrett, bønder, serveringssteder, vannverk og eksport.

- Vi har 20 års erfaring med å lage gode og kundeorienterte løsninger. Vi tar på oss dette oppdraget med stor iver og gleder oss til å grave i innsikt og finne løsninger på ordentlige problemer for folk og næringen. Vi gleder oss også til å få mer innsikt i Mattilsynets viktige samfunnsoppdrag slik at vi kan hjelpe dem å nå sine mål, sier prosjektleder i Netlife, Jorunn Aarvik.

Netlife stiller med et tverrfaglig team, og bidrar med konsept, innhold, innsikt og analyse for å løse oppgaven. I tillegg jobber Item Consulting med teknologi og utvikler løsningen på publiseringsplattformen Enonic XP. Conteir skal samarbeide med Netlife om innholdsmodellering, semantisk operabilitet og strategi.

Les også: To nye i ansikter i Netlife - én av dem ansettes for tredje gang av samme sjef