Markedsplassen for ulike betalingsløsninger, Dintero, har hentet inn ti millioner kroner i en emisjon der mediekonsernet Schibsted er en av dem som går inn med kapital og kjøper seg opp i oppstartselskapet.

- Som en langsiktig investor er vi opptatt av å være en støtte og sparringspartner for de selskapene vi investerer i. Vi er relativt ferske eiere i Dintero, men det har vært – og er – fantastisk å følge selskapet og få ta del i den imponerende veksten de nå opplever, sier Mats Staugaard, investeringssjef i Schibsted Growth.

Også før jul i fjor i hentet Dintero inn penger, og selskapet har nå over 20 millioner friske kroner å investere i videre satsing i Norden og Europa. Siste emisjon priser selskapet til 200 millioner kroner.

- Målet vårt var å få med dedikerte investorer med kompetanse som kan styrke og komplettere vår egen. Da er det veldig gledelig at våre eksisterende investorer umiddelbart meldte sin interesse, i tillegg til flere andre. Vi valgte likevel å prioritere de vi allerede har inne på eiersiden, sier gründer og daglig leder, Daro Navaratnam.

I en melding heter det at «Dintero opplever sterk vekst, med over 100 nye kundesøknader i måneden» og at selskapet har fått god drahjelp av den økte netthandelen og derav butikkenes behov for smarte og effektive betalingsløsninger til gode priser.

- Vi er svært godt rigget for videre vekst utenfor Norge, både økonomisk, produktmessig og kompetansemessig. Vi har et utrolig sterkt team allerede, i tillegg til at vi rekrutterer aktivt. Det vil gi fart til å utvikle nye, smarte løsninger som vi vil lansere etter hvert, sier Navaratnam.

Slik ser eierfordelingen i Dintero ut etter emisjonen:

  • Ansatte: 80.05%
  • CoFounder II AS, Investor: 6.25%
  • Harding Invest AS (Johan Reinsli), Chairman: 3.99%
  • Schibsted, Investor: 4.05 %
  • Andre: 5.66%