De to teknologiselskapene, Brandmaster og Papirfly, som jobber innenfor et område som internasjonalt kalles marketing technology eller martech, slår seg sammen i en likestilt fusjon og sikter mot børs. De to selskapene skal fortsatt operere under hvert sitt navn, men får et felles eierselskap i ryggen som skal hete Papirfly Group. Sjefen for Brandmaster, Karl Fredrik Lund, som også blir konsernsjef sier de to selskapene lenge har kjent til hverandre.

- Vi har konkurrert på noen områder i Norge, men sammen kan vi bli en ledende, global leverandør innenfor det vi kaller brand management eller merkevarehåndtering.  Det er en perfekt match, sier Lund.

Begge selskapene har lenge hatt globale målsetninger, men der Brandmaster er store i Sverige, US, Tsjekkia og Tyskland, er Papirfly store i Danmark, Storbritannia. De to selskapene har store merkevarer og kunder som BMW, Helly Hansen, Unilever og IBM på kundelisten i til sammen syv land. Totalt har de Brandmaster og Papirfly rundt 500 selskaper som styrer merkevarene sine gjennom de to plattformene, og over 1.000.000 aktive brukere hver dag.

- Jeg vet ikke om noen norske teknologiselskaper som har så mange internasjonale merkevarer på kundelisten sin. Den er imponerende om jeg må få si det selv, sier Lund til Kampanje.

- Tilbyr en egen mediebank
Begge selskapene tilbyr i dag litt ulike løsninger som gjør kunden i stand til å skape, redigere, lagre, dele og administrere sitt digitale og trykte markedsføringsmateriell in-house, og består av både digitale designere, markedsførere, utviklere og merkevarekonsulenter.

- Hvorfor trenger merkevarene en egen teknisk løsning for å håndtere merkevaren sin? 

- Hvis ikke så er faren stor for at alt ditt materiell befinner seg hos ulike personer og ulike harddisker uten mulighet til å se siste versjon eller behandle og distribuere innholdet ut. Vi tilbyr merkevarene en egen mediebank og en plattform til å distribuere og produsere alt innholdet ditt, sier Lund.

Sikter mot 250 mill.
Det nye og sammenslåtte selskapet vil ha en omsetning på nærmere 250 millioner kroner. Hvorav 80 prosent av pengestrømmen er såkalte recurring, eller løpende inntekter som kommer fra abonnement eller lisenser. Det er i hvert fall planen om budsjettene slår inn, men Lund sier de to selskapene vil landet på en omsetning på rundt 200 millioner kroner for fjoråret.

Det er kraftig opp fra 2019-omsetningen slik den er rapportert, der de to selskapene lå inne med drøye 80 millioner kroner hver.

- Koronapandemien har ikke bremset veksten? 

- Nei, vi ligger med tosifret organisk vekst i begge selskaper. Koronaeffekten har nok heller gjort mange markedsavdelinger oppmerksomme på at riktig verktøy for å produsere innhold og ta vare på de assetsene man har bare har blitt større, selv om investeringsviljen har variert litt gjennom fjoråret, sier han.

- Et viktig skritt
Det fusjonerte selskapet kommer til å bestå av 170 fagpersoner og vil ha hovedkontor i Oslo med stort utviklingsmiljø i Sandnes.  Integrasjonen av fusjonen vil finne sted de neste to årene og vil fokusere på å skape synergier mellom de to selskapene.

- Denne sammenslåingen representerer et viktig skritt i selskapets utvikling. Vi redefinerer og former det vi kaller brand activation management (merkevarehåndtering, red. anm.) fremtid, og vi føler sterkt at det å slå oss sammen med Brandmaster vil tillate oss å realisere våre strategiske mål, samtidig som vi fortsetter å gi en stor verdi for kundene våre, sier Per Oldeide, administrerende direktør i Papirfly.

Han er gründer og konsernsjef i Papirfly og vil etter fusjonen gå over til rollen som styreleder for den nye gruppen, med Phil Owers som administrerende direktør i Papirfly og med Karl Fredrik Lund, som konsernsjef for gruppen og Brandmaster.

Kapitalsterke eiere
Blant ledende aksjonærer i det nye selskapet finner vi kjente navn som Standout Capital i Sverige, Vestland-gruppen til Erik Langaker og Oldeide Invest som de største eierne.

- Både BrandMaster og Papirfly har vokst betydelig de siste årene, og denne sammenslåingen vil gi våre kunder en solid partner som kan vokse sammen med dem, og ta for seg de riktige teknologiske fremskrittene som må til for å lede an i bransjen. Videre har begge selskapene en sterk skandinavisk arv, noe som gjenspeiles i begge selskapskulturene, og sammen vil vi skape enda mer spennende utviklingsmuligheter for våre ansatte, sier Karl Fredrik Lund.