Torsdag morgen var det klar for resultatfremleggelse i Schibsted-eide Adevinta, og det internasjonale rubrikkselskapet avslutter fjorårets fjerdekvartal med en helt flat omsetningsvekst på drøye 200 millioner euro.

- Vi avsluttet et vanskelig 2020 med en solid prestasjon i fjerdekvartal. Til tross for økte restriksjoner for å stanse Covid-19 i markedene våre, opprettholdt vil sterke inntektsnivåer, noe som demonstrer motstandsdyktigheten i industrien og robustheten i våre topp produkter og tjenester, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding. 

Utviklingen er svakere enn for kvartalet i forveien, da veksten var på 1,6 prosent, men selskapet skriver i rapporten at det «er en bedring til tross for et fortsatt utfordrende marked og økte Covid-19-restriksjoner i nøkkelmarkedene.»

- Virksomheten vår klarer seg bra og vi ser i Frankrike at vi har fått til en vekst i forhold til 2019. Sånn sett så går det greit, selv om det er en tøffere situasjon i Spania. Det lider vi også under. Men så er det samtidig bra at vi klarer oss så bra på marginmessig sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Adevinta til Kampanje. 

- Flatt er greit i 2020? 

- Ja, det er vi godt fornøyd med og fjerde kvartal ble sterkere enn vi trodde på forhånd. Til tross for en lockdown i Frankrike leverte vi bra, sier Ryssdal. 

- Mer krevende på display
De viktige rubrikkinntektene fortsetter å vokse med rundt fire prosent, viser den nye kvartalsrapporten. Men det som tynger er utviklingen på det spanske markedet som faller med syv prosent og displayomsetningen, eller det mer tradisjonelle reklamesalget, som nå faller med seks prosent sammenlignet med fjerdekvartal 2019. Fallet innenfor display er dermed større enn det var tidligere på året i 2020.  

- Det er et krevende marked og annonsemarkedet som sådan har vært variabelt og det er den trenden vi har sett over tid. Vi investerer derfor mye med tanke på å utvikle rubrikkannonsedelen av virksomheten, sier Adevinta-sjefen. 

Annonsesalget utgjør i dag rundt 20 prosent av selskapets totale inntektsside. 

Venter på Ebay-kjøpet
Driftsmarginen falt svakt til 25,6 prosent for årets fjerde kvartal, som en følge av økte investeringer. Selskapets brutto driftsresultat (EBITDA) endte på 51,3 millioner euro, ned fra 52,4 millioner euro året før. 

Etter flere kvartaler med få positive nyheter er mye av oppmerksomheten rundt Adevinta knyttet til det annonserte gigantoppkjøpet av Ebay i fjor sommer. Fortsatt venter Ryssdal på at alle regulatoriske godkjennelser skal gå igjennom, men ventetiden blir stadig kortere.

- Vi har gjort fremskritt med tanke på kjøpet av Ebays rubrikkselskap og fortsetter å forberede oss på en ferdigstillelse i første kvartal, sier Ryssdal.

- Begynner du å bli utålmodig?

 - Ja, men så har vi  hele tiden sagt at ferdigstillelse først vil skje i løpet av første kvartal og det er det vi fortsatt sier, sier Ryssdal.

Han sier det som nå gjenstår er kunngjøringer  fra de britiske og østerrikske konkurransemyndigheter som er ventet å komme i henholdsvis neste uke og begynnelsen av mars. 

- Kan det dukke opp noen skjør i sjøen nå? 

- Vi forventer at vi kan gjennomføre transaksjonen uten at veldig store effekter, men vi får vente å se, sier han.  

- Hva skjer da?

- Da kan vi begynne å samarbeide tett på tvers av alle markedene også kan vi begynne å arbeide med synvergieffekter både på inntektssiden og på kostnadssiden.

- Da blir det et helt annet Adevinta?  

- Ja, det blir dobbelt så stort, og vi blir den ledende aktøren på classified-markedet i verden med virksomheter i 17 land, sier Ryssdal. 

Her kan du se tallene til Adevinta for fjerdekvartal i 2020. Alle tall MEUR. 

Adevinta 2020 2019 Endring i %
Omsetning 200,2 200,2  
Driftsresultat* 51,3 52,4 - 2
Res. før skatt - 6,7 10,1

*EBITDA, inklusive felleseide selskaper, de såkalte joint ventures.