Onsdag kom den endelige beskjeden fra Konkurransetilsynet. Schibsted pålegges å selge Nettbil, som de kjøpte fra Aller Media og Tjuvholmen Ventures i 2019. Tilsynet mener oppkjøpet svekker konkurransen.

I juni kunne Kampanje fortelle at Konkurransetilsynet ville undersøke saken og i juli kom varselet om et mulig inngrep.

- Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding i dag.

Schibsted mener vedtaket er feil og bekrefter at de vil klage inn vedtaket.

Les mer: Konkurransetilsynet griper inn - Schibsted må selge Nettbil

- Dramatisk
Tidligere innovasjonssjef i Finn.no, Eyvind Larre, synes vedtaket er oppsiktsvekkende.

«Beslutningen til Konkurransetilsynet om at SCH (Schibsted, red. anm) må selge Nettbil var overraskende for meg og mye mer dramatisk enn man kan tro. Dette får store konsekvenser for hvordan innovere markedsplasser fremover. Både for SCH og andre», skriver han på Twitter.

Overfor Kampanje utdyper han:

- Det får nødvendigvis implikasjoner for hvordan du strategisk tenker rundt oppkjøp og innovasjon. Veldig mange startups har utnyttet muligheten som ligger i å kunne bli kjøpt opp av Schibsted og ta del i scaleup-fasen, sier han til Kampanje.

- Hvorfor er du overrasket?

- Jeg er litt overrasket fordi dette er fortsatt en relativt liten aktør, så her går Konkurransetilsynet inn og stopper et kjøp på et veldig tidlig tidspunkt. Så er det litt interessant fordi Nettbil angriper måten vi tradisjonelt har solgt privatbiler på i Norge på en litt ny måte og som helt klart utfordrer kjernemodellen som Finn.no er basert på.

- Får implikasjoner
Etter at han sluttet Finn.no har Larre blant annet vært innom Telia. I dag er han produktdirektør i Axio Finans, og jobber ikke med verken Schibsted eller Nettbil.

- Man argumentere med at det er en fordel at aktører ikke blir for store, at det hemmer innovasjon og konkurrranse. På den andre siden kan ,an  argumentere for at det får implikasjoner for hvordan man kan drive innovasjon. Hvordan skal Schibsted drive innovasjon fremover? Og hvis man begynner å lykkes som startup, vil en dør være lukket i å bli kjøpt av Schibsted hvis man opererer innenfor eiendom eller en av deres andre vertikaler?

- Vil ikke andre investorer kunne være interesserte?

- Jeg vil definitivt tenke meg at andre investorer vil snuse på selskapet, enten norske eller utenlandske. Det kan være med på å styrke ønsket til Konkurransetilsynet om at du får mer konkurranse fordelt på flere typer eiere. Men om økt konkurranse skaper eller hindrer innovasjon, er et annet spørsmål.