Onsdag kveld norsk tid legger Facebook frem tall for første kvartal som får aksjonærene til å puste lettet ut og sende Facebook-aksjen opp ti prosent i etterhandelen, skriver Business Insider.

Årsaken er at Facebook klarer seg bedre i den innledende fasen av koronakrisen enn ventet. Omsetningen øker med 18 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og er nå på 17,7 milliarder dollar, hvorav 17,4 milliarder kroner er reklameinntekter.

Men Facebook er ikke upåvirket av krisen og i kvartalsrapporten melder de om «en betydelig nedgang i etterspørselen etter reklame» og i forlengelsen av det en nedgang i reklameprisene i løpet av de tre siste ukene i mars.

Utviklingen skal imidlertid ha stabilisert seg i løpet av april, og reklameomsetningen skal nå være på nivå med samme periode i fjor. Det er likevel langt under veksten de har hatt så langt i år.

Samtidig skaper koronakrisen skyhøyt engasjement. Facebook hadde over 1,7 milliarder aktive brukere i mars. Det utgjør en vekst på 11 prosent fra samme måned i fjor. Selskapet forventer at deler av det økte engasjementet vil forsvinne etter hvert som de strenge koronatiltakene som er iverksatt verden over mykes opp eller avsluttes.