Styreleder og privat investor Erik Langaker foretar et lederbytte i det norske teknologiselskapet Brandmaster.  Langaker eier rundt 15 prosent av selskapet som leverte et overskudd på over seks millioner kroner i fjor gjennom sitt private investeringsselskap Vestland Invest.

- Styret ønsker spesielt å takke avtroppende sjef Gunnar Larsen for sterk innsats gjennom de siste åtte årene. Brandmaster er på mange måter skapt på nytt under hans ledelse, og vi som styre og aksjonærer er svært fornøyd med at Larsen fortsetter som viseadministrerende direktør i en koordinerende rolle for Norden, samtidig som han tiltrer styret, sier Langaker.

Den nye sjefen blir tidligere Creuna-topp Karl Fredrik Lund.

- Jeg er svært fornøyd med at Lund har takket ja til å lede selskapet videre i en periode der vi investerer i Tyskland og Storbritannia. Vi har store ambisjoner, og jeg er trygg på at Karl Fredrik Lund har den kompetanse og erfaringsbakgrunn som skal til for å løfte Brandmaster videre, sier Langaker.

Den nye sjefen Karl Fredrik Lund har i tillegg bakgrunn fra blant annet Steen & Strøm og Telia og har inngående kjennskap til merkevareprosesser og teknologi. Lund er utdannet ved NHH og Handelshøyskolen BI og kommer altså sist fra stillingen som administrerende direktør i kommunikasjon- og teknologiselskapet Creuna.

- Teknologi og merkevarer er bærebjelker i min karriere Det blir spennende å ta fatt på utfordringene i Brandmaster, som har en egenutviklet teknologi som skal tas ut i verden, sier Lund.

Den tidligere Creuna-sjefen forlot stillingen for rundt ett år siden og om det siste året forteller Lund at han har jobbet som direktør for utvikling og digitalisering i offentlig sektor i forbindelse med kommunereformen.

- Dette året har vært en utrolig lærerik og spennende prosess med tanke på å få utvikle digitale løsninger som betyr så mye for så mange mennesker. Jeg har fått god innsikt i offentlige sektor, noe som bredder erfaringsgrunnlaget mitt. Imidlertid ble savnet etter det kommersielle drivet for stort til at jeg kunne la denne muligheten i Brandmaster passere, sier Lund.

Brandmaster, som er en ledende aktør innen skybaserte løsninger for internasjonal merkevarekontroll og beskyttelse, har mer enn doblet omsetningen de siste fem årene til rundt 50 millioner kroner.   Lund understreker at de store internasjonale merkevarene trenger systemer for å holde kontroll med den immaterielle kapitalen som bilder, logoer, og malverk.

- I tillegg er det jo på høy tid at markedsføringsteknologi kan bidra til å effektivisere merkevareprosessene på alt fra kampanjeplanlegging til analyse, slik at man kan ha en konsekvent merkevare og enhetlig kommunikasjon i alle kanaler, sier han.

I Brandmaster er også Anders Brandt og hans investeringsselskap Idekapital med som eier.