Marianne Wilhelmsen er ansatt som ny kommunikasjons- og markedssjef i helseteknologiselskapet Dignio. Selskapet fra Fredrikstad jobber med digitale verktøy for oppfølging av pasienter i deres eget hjem.

- Velferdsstaten er det fineste jeg vet om, og nå er den under sterkt press. Skal den være bærekraftig er vi helt avhengige av teknologi. Dignio kan spille en viktig rolle i moderniseringen av helsesektoren, og med økende etterspørsel og et enormt potensiale tror jeg det blir en veldig spennende reise å være med på, sier Wilhelmsen.

Daglig leder og gründer Lars Christian Dahle er godt fornøyd med å ha fått Wilhelmsen med på laget.

- Marianne har en svært spennende og relevant bakgrunn som vil komme godt med når vi skal tydeliggjøre vår posisjon i markedet. Hun har bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn og har arbeidet som rådgiver for både store og små selskaper, sier Dahle.

Dahle forteller at Dignio nå oppretter et eget Oslo-kontor. Wilhelmsen sier til Kampanje at hun vil ha Oslo-kontoret som hovedbase, men også jobbe fra Fredrikstad en til to ganger i uken.

Fra Dinamo til Dignio
Dignio har hentet Wilhelmsen fra Dinamos PR-avdeling hvor hun hadde stillingen seniorrådgiver.

- Årene i Dinamo har vært svært lærerike og det er få ting som slår det å arbeide med så mange kreative og dyktige mennesker. Men mitt hjerte har alltid banket for å skape et bedre samfunn, og da jeg fikk muligheten til å kombinere min kommunikasjonskompetanse med interessen min for teknologi og en viktig samfunnsoppgave, var det nesten umulig å si nei, sier Wilhelmsen.

Politisk bakgrunn
Den nye kommunikasjons- og markedssjefen har bakgrunn fra politikken. Wilhelmsen har arbeidet som rådgiver i Arbeiderpartiet og vært generalsekretær i AUF, med nesten 30 ansatte under seg. Hun er også styreleder på konsert- og utestedet Blå i Oslo og sitter i styret til driftsselskapet Utøya AS.

- Kommer politikk-bakgrunnen ekstra godt til nytte når du nå er i et selskap som jobber med helsesektoren?

- Helsevesenet står overfor store endringsprosesser, og det er helt avgjørende at politikerne er på ballen, både lokalt og nasjonalt. Det betyr at Dignio må arbeide politisk også, for eksempel i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om helsenæring. Jeg tror min erfaring fra politikken vil komme godt med i det arbeidet, sier Wilhelmsen til Kampanje.

- Med store satsinger på velferdsteknologi i norsk helsevesen og selskapets egne voksende operasjoner både i Kina og UK, er Dignio i gang med å rigge en tverrfaglig organisasjon som kan møte etterspørselen og videreutvikle selskapet. Å arbeide mer strategisk med kommunikasjon står høyt på agendaen, sier Dahle.