Regjeringen setter av 50 millioner budsjettkroner for å opprettholde bredbåndstilgangen i Norge mens Telenor faser ut kobbernettet.

- Det har vært en fantastisk utvikling i bredbåndstilbudet de siste fem årene, der en million flere har fått høyhastighetsnett. I tillegg har vi verdens raskeste mobilnett, og nesten 100 prosent av befolkningen har tilgang til 4G, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

- Men hvis vi skal lykkes med å høste gevinstene av den digitale revolusjonen, må alle på nett. Da må vi også satse der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, fortsetter han.

Til sammen foreslår regjeringen et bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019, 100 millioner kroner mer enn i fjor.

De 50 ekstra millionene skal gå til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bygge ut og til å koble opp husstander og virksomheter som vil bli berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

Fortsetter feilretting
Telenor sendte tidligere i år varsel til over 100.000 husstander om at de fra 1. mai vil slutte med vedlikehold og feilretting av kobbernettet. Årsaken er at kobbernettet skal erstattes med fiber og mobil.

De fleste i landet vil i denne perioden kunne benytte seg av 4G-nettet som erstatning hvis kobbernettet ryker, men for rundt 1.000 husstander var heller ikke dette noe alternativ. De risikerte dermed å stå helt uten nettilgang.

Astrup forsikrer nå at dette scenarioet ikke vil bli noen realitet. Årsaken er at Telenor har snudd.

- De har nå presisert at de vil fortsette feilretting i kobbernettet i de områdene av landet hvor det ikke finnes tilfredsstillende alternativer, og det er jeg glad for, sier digitaliseringsministeren.

5000 flere
Basert på erfaringer fra i fjor anslår departementet at summen av de gamle og de friske midlene kan bidra til at opptil 5000 flere får bredbåndstilgang.

Det er imidlertid avhengig av at det blir samme kronerulling som i fjor, der kommuner, bedrifter og lokalmiljøer bidro til at investeringene ble fem ganger høyere enn det regjeringen la i potten.

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) dekningsrapport for 2018 har 82 prosent av befolkningen mulighet til å få nett med hastighet på opptil 100 megabit per sekund (Mbit/s).

99,99 prosent har tilbud om minst 10 Mbit/s, og 99,9 prosent har 4G-dekning der de bor.

Ønsker ikke svensk modell
Telenor har leveringsplikt på telefoni, men det er per dags dato ingen som har leveringsplikt på bredbånd i Norge. Her er modellen lagt opp slik at kommersielle aktører på eget initiativ bygger ut der det er lønnsomt og får ekstratilskudd for å bygge ut også der de ellers ikke ville tjent penger.

Astrup vil ikke si seg helt fornøyd før alle i landet har god nettilgang, men mener dekningsgraden viser at dagens modell foreløpig fungerer.

- I Sverige er for eksempel de offentlige subsidiene vesentlig høyere, uten at det har ført til noe bedre tilbud, sier han.

- Blir de offentlige insentivene for store, vil selskapene vente på subsidiene før de bygger ut, mens i Norge er vi veldig klare på at det kun er i områder som ikke er kommersielt lønnsomme, vi skal ha tilskudd, sier digitaliseringsministeren.

(©NTB)