Podkasten Tinius Talks presenteres på Kampanje.com etter avtale mellom Stiftelsen Tinius og Kampanje og uten noen form for økonomiske bindinger.

Startups og innovasjonsmiljøer er tema i den nyeste podcasten fra Stiftelsen Tinius. Budskapet er tydelig: Det er vanskelig å være et startup-selskap, også i Norge.

- Det er en risikosport. Jeg ønsker ikke min verste fiende å være gründer, for det er ekstremt slitsomt og veldig krevende, sier Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Oslotech og styreleder i StartupLab.

En av utfordringene for selskapene er tilgangen på vekstkapital.

- Kapitaltilgangen til startups er bedre enn før. Men utfordringen er hvor vekstkapitalen på de neste 30-50 millionene skal komme fra. Og så igjen hva som skjer med selskapet når de omsetter for en 100-200 millioner og skal vokse videre, sier Agerup.

- Når selskapene skal finne de større pengene så er det mange som flagger ut, fordi de finner hovedinvestoren sin i utlandet. Det er som regel i USA, England eller i Sverige, sier Anniken Fjelberg, styreleder og en av flere grunnleggere av 657 Oslo.

- Ryggbrekkende for økosystemet
Sel vom det finnes gode rammevilkår som skal sikre vekst for gründerselskaper i Norge, mener de at politikken henger litt bak.

- Opsjonslovgivningen i Norge hindrer at man får nytt talent inn i vekstselskaper. Når du ansetter nye mennesker inn i et selskap og ønsker å belønne de via et aksjeprogram så blir, grovt sagt, hele verdistigningen på aksjene skattet som lønn, forklarer Agerup.

- Mange unge gründere tar ikke ut kontanter fra selskapene, så de har ikke kapital til å betale for verdistigningen. Det er ryggbrekkende for økosystemet her til lands, sier Fjelberg.

Panelet mener likevel at gründerskap er gøy, og at flere burde åpne øynene for startups.

- For meg er gründerlivet = mulighetsrom. Det gir en enorm frihet. Jeg vil snakke opp det å gå gründerveien, sier Anniken Fjelberg i 657 Oslo.

- Jeg har aldri angret, og jeg tror ikke jeg hadde angret hvis det hadde gått dårlig heller. Det er absolutt verdt det, sier Agerup.

- Ikke alltid gründeren som skal ta det videre
 En suksessfaktor for en vellykket gründer er at man også slipper andre til.

- Gründeren er viktig fordi det er idehaveren, og den som kommer i gang med prosjektet og ser muligheten. Men det er et tegn på modenhet at gründeren skjønner at man ikke alltid er personen som skal ta selskapet videre.

- Gründere må ha egenskapen å tåle en trøkk og reise seg igjen. Det er et godt engelsk ord som heter resilient, sier Fjelberg. 

De mener norske gründere er litt mer forsiktige enn de svenske.

- Vi har også gründere som er ekstremt . Men generelt sett så må mange norske gründere dyttes i retning av å bli mer globalt orienterte, enn hva som strengt talt burde vært nødvendig når du først da satser livet ditt på å være gründer, sier Agerup.

- Vi er kanskje litt mer forsiktige, men blant dem jeg omgås ser jeg ikke en forsiktighetskultur, sier Fjelberg.

Hun drar frem blant annet Kjartan Slette og Thomas Walle i Unacast, og grunnleggerne av Oslo Business Forum som gode eksempler. Attensi, Ardoq og Vaccibody blir også nevnt.

- Det er stygge tall
Kjersti Løken Stavrum
, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius som også leder samtalen i podcasten, spør startup-miljøet har for få aktive jenter.  

- Vi har startup-pitcher hver måned, og det står stadig flere jenter på scenen. 20 prosent av de som er på StartupLab er jenter, og det var syv bare for noen få år siden, sier Agerup.

- Statistikken jeg har fått presentert er at det er stort sett 25 prosent kvinner i pitch-konkurranser, og 25 prosent på pall når det kåres «Topp 3». Men når du kommer inn i investorrommet så er det mellom to og fire kvinnelige startups som får kapital. Det er stygge tall, sier Fjelberg.

- Men alt man setter fokus på endrer seg. Et godt eksempel er Sigrun Syverud i Fjong som kjørte en crowdfounding-kampanje. Hun fikk inn alt hun skulle og litt til, med støtte fra mesteparten kvinnelige investorer hvorav veldig få var profesjonelle investorer, sier hun. 

Her kan du høre den nyeste podkast-episoden av Tinius Talks: