Teknologirådet mener de politiske partiene bør gå sammen om å lage felles spilleregler for bruk av persondata og sosiale medier i valgkampen.

- Dagens regelverk handler om tv, mens det er på nett og sosiale medier at valg vinnes. Problemet med den digitale valgkampen er at potensialet for manipulasjon øker kraftig, samtidig som skillet mellom reklame og meningsytringer viskes ut, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet i en uttalelse.

De kommer med fire forslag til nye spilleregler;

  • Politiske partier bør merke annonser på nett og i sosiale medier med hvor mye penger som har blitt brukt og hvorfor man får en reklame.
  • Partiene bør avklare hvilke typer data det er greit å bruke for å målrette politisk reklame og hvor mye penger man kan bruke på dette.
  • Politiskre reklamer bør lagres i et arkiv og det bør innføres datarevisjon.
  • Samarbeid med Facebook og Google.

- Valgkamp har gått fra å rette seg mot brede målgrupper til å henvende seg til individer. Denne typen «microtargeting» skjer uten at vi er klar over det, noe som gir større risiko for manipulasjon, sier prosjektleder Marianne Barland i Teknologirådet.