Den norske reklamegiganten Try har stor tro på artificial intelligence (AI) eller kunstig intelligens i reklame- og PR-sammenheng. De har nylig registrert og fått godkjent varemerket TrAI - som spiller på det engelske begrepet Artificial Intelligence - hos Patentstyret, og er klare til å sette i gang et større prosjekt i løpet av første kvartal.

- Tanken bak dette er at vi ønsker å posisjonere oss innenfor AI og AI-prosjekter for å tolke og forstå merkevarer og bedrifters posisjon blant befolkningen og i markedene sine, sier daglig leder og partner Sindre Beyer i Try Råd, som er kommunikasjonshusets ferske PR-satsing.

Han tror mange kunder ønsker å eksperimentere med kunstig intelligens.

- Vi jobber med mange digitaliseringsprosjekter med norske bedrifter, og mange ønsker å jobbe med kunstig intelligens og maskinlæring, men de vil lære mer før de setter i gang med de aller største prosjektene.

Jobber med et større prosjekt
Sindre Beyer forteller at de har gjort noen små prosjekter innenfor kunstig intelligens allerede, men at de nå jobber med et tekstanalyseverktøy som skal stå helt sentralt i TrAI-satsingen.

- Vi har jobbet i flere år med å finne ut hva som er riktig inngang for oss. Vi har små prosjekter i dag, blant annet et intelligent bannerverktøy, og så er vi i gang med å jobbe med et mer konkret produkt overfor kunder hvor vi bruker tekstforståelse for å analysere hvordan det står til med merkevarer og bedrifter i de markedene de er opptatt av, sier Beyer.

TrAI skal ikke knyttes til én enkelt del av Try-huset.

- Alle skal ha eierskap til dette. Det er et poeng å ha et samspill mellom politikk, samfunn, teknologi og markedskunnskap.

Åpner for oppkjøp
Selv om Try-huset allerede rommer to teknologimiljøer i Try Apt og Try Opt, jakter de også på samarbeidspartnere utenfor husets fire vegger.

- Vi gjør en del inhouse, men vi har også knyttet til oss samarbeidspartnere og vi utelukker ikke at det kommer et oppkjøp av teknologi og kunnskap, sier Beyer.

Han bekrefter at det i så fall vil være snakk om et norsk oppkjøp.

- Det er særlig viktig for oss å knytte til oss de som er best på forståelse av norsk språk. Det er et hinder i bruk av AI at veldig mange av verktøyene ikke fungerer godt nok på norsk.

- Hvilke samarbeidspartnere jobber dere med?

- Det er litt tidlig å snakke om nå.

- Ingen «one size fits all»
- Finnes det en ferdig løsning dere kan ta i bruk?

- Det finnes ganske ferdige løsninger som vi har testet ut på ulike områder, men vi har funnet ut at vår modell ikke er «one size fits all». Veldig mye av jobben handler om å oversette dagens manuelle kunnskap som sitter i hodene til en forståelse som kan tas ut i AI.

Try Råd-sjefen ser for seg at verktøyet kan brukes på flere områder i samfunnet.

- Vi har styrket vår journalistiske og politiske kompetanse i Try Råd, så å tolke samfunnet blir en viktig del av dette, men det samme verktøyet kan brukes til å tolke merkevarers posisjon. Det ene utelukker ikke det andre. Det kan både brukes innenfor omdømme- og PR-arbeid eller krisehåndtering.

Les også: DN-journalist går til Trys PR-byrå: - En fjær i hatten

Følger etter Zynk og First House
Try vil ikke være det første kommunikasjonshuset som girer opp satsingen på kunstig intelligens. Fra før av har Zynk tatt i bruk stordataverktøyet Q-ball og First House har utviklet «en digital analytiker med First House-kompetanse» basert på IBM Watson.

- Det vil være en del fellestrekk med det Zynk formidler med Q-ball, men vi vil nok være litt mer forsiktige i ordbruken og skal ikke predikere utfallet av valget i Sverige om tre år. Vi skal være gode på å omsette dagens kunnskap til kunnskap om fremtiden.

Les også: Robotene inntar PR-bransjen - First House bygger «digital analytiker»

- Kan dette effektivisere Try-huset?

- Ja. Veldig ofte sitter dyr arbeidskraft med høy kompetanse og gjør mye manuell arbeid. De fleste jeg kjenner til har lyst til å bruke mer av tiden sin på strategi og kreativitet.

- Kan det i så fall bli snakk om nedbemanninger?

- Alle teknologiske revolusjoner har ført til store endringer, men det er ikke snakk om færre jobber, men å jobbe smartere. Hos oss er det mer aktuelt med oppbemanning.