Regjeringspartiet Høyre velger marketing-byrået Amidays som rådgiver på bruk av markedsføringsteknologi. Nå har de startet forberedelsene til årets lokalvalg.

- For å sikre at vi også i fremtiden når ut til velgerne på en relevant og effektiv måte, må vi hele tiden tenke nytt i vårt kampanje- og markedsarbeid. Her spiller innhenting og bruk av data fra vår digitale annonsering en viktig rolle. Vi har derfor valgt Amidays som rådgivningsmiljø, sier Thoralf Granerød, markeds- og kampanjesjef i Høyre.

- Vil bidra til å vinne valgkampen
Samarbeidet omfatter teknologivalg, planlegging, oppsett og anvendelse av programmatisk annonsering, samt måling og analyse. Hensikten er dels å nå velgere med de lokale budskapene som oppleves mest relevante basert på data, og dels innhenting av innsikt fra annonseringen til bruk i annet kampanje- og markedsarbeid.   

- At Høyre med sin betydelige erfaring og in-house kompetanse har valgt å brette opp ermene sammen med oss, slik at vi kan bidra til å vinne valgkampen også i 2019, er en stor tillitserklæring. Vi har allerede kommet raskt i gang fordi vi tenker mye likt rundt både samarbeidsform og deling av kunnskap, sier Jakob Skåltveit, daglig leder i Amidays.

Ble gransket av Datatilsynet
Digital markedsføring og valgkamp er ikke alltid en enkel øvelse. Datatilsynet gransket Høyre etter at partiet lastet opp sensitive personopplysninger om medlemmer til Facebook under valgkampen i 2013. Nå understreker både Høyre og Amidays at de er opptatt av operere godt innenfor regelverket.

- Vi har respondert klart og åpent på spørsmålene fra tilsynet. Viktigst er det å ta læring, og finne løsninger som tar regelverket, og dermed menneskers personvern, på alvor. Denne typen kampanjeaktiviteter har derfor ikke vært i bruk hos oss siden, sier sjef for digitale medier i Høyre. Christian Laland, til Kampanje.

- Har dere lært noe av dette?

- Vi har lært at det ikke holder at en leverandør eller partner «skjønner». Om ikke vi selv skjønner, vil vi heller ikke gjennomføre prosjektet. Og lære gjør vi hele tiden, både når vi lykkes og når vi feiler.

Høyre bekreftet i fjor at de tok kontakt med det omstridte analyseselskapet Cambridge Analytica i starten av valgåret 2017. Partiet mente imidlertid at selskapets metoder var over grensen og takket nei til samarbeid.

- Tar personvern på alvor
Jakob Skåltveit, daglig leder i Amidays, bekrefter at de skal bidra til at feilene fra 2013-valget ikke gjentar seg.

- Ja, bevisstheten rundt dette er høy. Både Høyres og vår jobb er alltid å bidra til det jobbes smart og ryddig basert på data som ikke utfordrer personvernet. Høyres digitale valgkamp i 2017 viser at partiet tar personvern på alvor.

 - Er det krevende å balansere mellom behovet for en mest mulig effektiv markedsføring i en valgkamp og hensynet til regelverket om personopplysninger?

- Nei. Regelverket om personopplysninger er klart og legger føringene for hvilke typer data som kan benyttes. Den spennende utfordringen her er knyttet til å jobbe smartest mulig innenfor en trygg og ryddig ramme, sier Skåltveit.

Venter høyteknologisk valgkamp
Høyres digitalsjef tror høstens valgkamp blir den mest avanserte i bruk av digital markedsføring og teknologi.

- Det er helt naturlig å tenke at den blir det. Nye produkter og muligheter dukker opp hele tiden, og vi i Høyre liker å være fremoverlente både i politikkutvikling og kommunikasjon, så vi er klare for å teste ut både nyvinninger og optimalisere allerede etablerte modeller, sier Laland.

Skåltveit er enig at vi går mot den mest teknologiske valgkampen noensinne.

- Ja, noe annet ville vært rart med tanke på utviklingen i bransjen vår. Samtidig tror jeg innslaget av realisme knyttet til hva man kan oppnå og ikke oppnå blir større enn tidligere fordi bevisstheten og modenheten rundt bruk av teknologi og data har økt. 

- Må det partiet som vinner valgkampen være best på digital markedsføring?

- Nei, jeg mener ikke det. Digital markedsføring er en av mange enkeltfaktorer. Det er helheten i politikken og svarene på folks utfordringer som er avgjørende.  

- Vil prioritere det digitale høyt
Høyres digitalsjef svarer slik:

- I Høyre tror vi på hele velgerreisen. Vi tror fysiske møter og samtaler mellom mennesker alltid vil være det viktigste. Samtidig anerkjenner vi selvsagt at mange av disse møtene har flyttet seg inn i digitale kanaler, og derfor vil - som i stortingsvalget - prioritere dette høyt også i årets lokalvalg, sier Laland og fortsetter:

- Men vi har en innsiktsbasert tilnærming til dette og vil sånn sett passe på at kommunikasjonen vår er integrert uavhengig av hvilken kanal velgerne møter Høyre i. Det hjelper ikke å være «best digitalt» uten å ha et forhold til helheten. Det som har betydning er at politikken vår svarer på de utfordringene folk opplever. Så blir det opp til oss å fortelle vår historie i de til enhver tid relevante kanalene.

Spiser stadig mer av valgbudsjettet
De politiske partiene bruker stadig mer av valgkampbudsjettene på digital markedsføring og sosiale medier. Denne trenden ventes å fortsette i høstens valgkamp.

- Jeg kan bekrefte at en økende andel av vårt totale valgkampbudsjett har blitt flyttet til digitale kanaler de siste årene, kanskje spesielt i stortingsvalget i 2017. Det vi lærte fra fjorårets valg er at vi ikke kan budsjettere faste rammer for digital markedsføring i et valgår allerede i januar. Dette vil være dynamisk, og vi har etablert et strategisk løp som gir oss mulighetene til å flytte budsjettene avhengig av hvor vi ser effekt, sier Laland.

For Amidays er avtalen med regjeringspartiet viktig.

- Målt i tillit, faglige utfordringer og muligheten til å gjøre nytte for oss, er avtalen veldig stor. I kroner og øre mindre. Høyre vet nok innerst inne at vi hadde gjort jobben pro-bono fordi vi sterkt ønsker oss det samme valgresultatet som dem, men de betaler oss likevel fair, avslutter Jakob Skåltveit.