I dag la Kantar Media frem tall som både viser at den daglige bruken av Facebook er på tilbakegang - fra 79 til 74 prosent på ett år - og at særlig ungdom bruker mindre tid på sosiale medier-giganten.

43 prosent av nordmenn mellom 15 og 29 år oppgir at de bruker Facebook mindre enn for ett år siden, mens bare 6 prosent svarer at de bruker Facebook mer. Det gir et underskudd på 37 prosent. I 2017 var dette underskuddet på 18 prosent.

- Jeg mener dette er en dramatisk utvikling. Det sier noe om at Facebook har mistet grepet, spesielt blant unge, og har på rekordtid blitt et gamlismedium, sier markedsdirektør Ingvar Sandvik i Kantar Media.

Les mer: «Dramatisk» utvikling for Facebook: - Har på rekordtid blitt et gamlismedium

Norgessjefen for Facebook, Rune Paulseth, legger ikke skjul på at nordmenns Facebook-vaner er i endring.

- Vi ser at bruken av våre plattformer endres kontinuerlig. Stories har økt voldsomt den senere tiden, vi kan sammenligne denne eksplosive forbrukertrenden med skiftet fra desktop til mobil. Vi ser at Messenger fundamenterer seg som en preferert plattform for kommunikasjon mellom våre brukere, skriver han i en melding til Kampanje på Messenger.

41 prosent av befolkningen sier i Kantar Medias undersøkelse at Messenger er den viktigste grunnen til at de bruker Facebook.

- Facebook er fremdeles den største kanalen for interaksjon og mediakonsumpsjon i Norge og alt dette i sum det er vi veldig fornøyd med, fortsetter Paulseth.