Podkasten Tinius Talks presenteres på Kampanje.com etter avtale mellom Stiftelsen Tinius og Kampanje og uten noen form for økonomiske bindinger.

I en ny podkastepisode fra Stiftelsen Tinius snakker Berit Svendsen, Arne Norheim og Kjersti Løken Stavrum om hvordan tingenes internett (eller Internet of things) gjør samfunnet vårt bedre. Eksemplene er mange på hvor positivt tingenes internett er.

- Den enkleste anvendelsen av IoT vi ser i Norge er jo at nordmenn ringer opp varmeovnen på hytta før de reiser opp på fredagskvelden, sier Berit Svendsen, som nylig gikk fra Telenor til Vipps, i den nyeste podkasten fra Stiftelsen Tinius.

Hun trekker også frem utviklingen innenfor bil- og transportindustrien og på helsefeltet.

- Langs veiene kommer det til å bli satt ut sensorer, og de sensorene kommer til å snakke med de selvkjørende bilene. De kommer til å fortelle bilen at nå må du bremse ned for rundt neste sving er det livsfarlig, sier Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps.

Hun trekker også frem hvordan medisindispensere som er koblet på nettet testet ut.

- Hvis du ikke tar medisinen din går det beskjed til hjemmesykepleien eller til pårørende, så det kommer oss veldig til gode, sier Svendsen som gir mange eksempler på bruken av IoT i oppdrettsnæringen, landbrukssektoren og de private hjem.

Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius, spør videre i podkasten om ikke det er en etisk bakgård med problematiske datakoblinger som også kan være farlig for samfunnet.

- Når man har innsikt i hva som er viktig for en person, så er det relativt enkelt å påvirke personen radikalt, sier sjef i IBM Norge Arne Norheim.

- De store selskapene må koble informasjon slik at de ikke bidrar til ytterligere polarisering i samfunnet, mener Svendsen.

Svendsen forteller videre at hun nettopp har kommet hjem fra et besøk hos Google i New York.

- Google gjør forsøk med en teknologi som sikrer at hvis noen søker opp IS-propaganda, skal de også få opp tilsvarende som ikke er propaganda, men som viser hvordan det ser ut i kalifatene når IS har vært et sted over tid. Du får opp en bedre informasjonsoversikt, forteller hun.

Kjersti Løken Stavrum utfordrer panelet på om tingenes internett blir nyttig for mediene, og minner om at det er mediebransjen Stiftelsen Tinius er veldig opptatt av.

- Mediebransjen handler i stor grad om data, så det har mange overenstemmelser med det som skjer på tingenes internett, sier Arne Norheim.

- Det aller viktigste er jo at man får relevante nyheter. Hvis man sier «sett på nyhetene» til de stemmestyrte assistentene, uten at man på forhånd legger inn hva man egentlig vil høre på, så kommer de jo bare tilbake med veldig få valg. Da er det heller ikke vi som tar valgene, sier Svendsen.

Vil du høre mer om hva Internet of things egentlig er og hvordan teknologien blir brukt i dag? Hør hele episoden her.