Hvordan få selskaper som Facebook og Google til å legge igjen skatteinntekter i landene de opererer i? Saken debatteres heftig i OECD.

Også finansminister Siv Jensen (Frp) tar del i samtalene. Onsdag deltok hun på et ministerrådsmøte i OECD, der skattlegging av multinasjonale selskaper, den såkalte Google-skatten, var tema.

- Vi hadde en god runde og er enige om at vi må jobbe så fort vi kan, sier Jensen til NTB etter at møtet var ferdig onsdag kveld.

Taper skatteinntekter
Problemet gjelder i første rekke digitale gigantselskaper som Facebook, Apple og Google, som gjerne skatter til landet der de har sitt hovedkontor, for eksempel Irland som har svært lave skattesatser. Dermed går de landene der pengene faktisk tjenes, som Norge, glipp av skatteinntekter i milliardklassen.

Regjeringen fikk tidligere i mai klar beskjed fra stortingsflertallet om å skru innsatsen betydelig opp når det gjelder å forsterke arbeidet med å finne måter å beskatte slike selskaper på, i samarbeid med OECD og G20.

- Det er bred enighet om at vi må gjøre noe raskt på dette feltet. Men vi må ikke ende opp med løsninger som ikke står seg over tid, sier Jensen.

Omstridt EU-forslag
I mars foreslo EU-kommisjonen nye regler som kan øke internettselskapenes skatteregning med 47 milliarder kroner i året.

På kort sikt ser kommisjonen for seg en midlertidig endring i skattereglene som gjør at EU skal kreve skatt av omsetning i stedet for overskudd.

På lengre sikt ønsker EU-kommisjonen å få på plass et system der overskuddet skal skattlegges der det skapes. Det avgjørende skal med andre ord ikke være hvor selskapet har sitt hovedkontor, men hvor inntektene kommer fra.

Forslaget er imidlertid omstridt innad i EU. Heller ikke OECD anbefaler å innføre en midlertidig omsetningsavgift, en vurdering Jensen stiller seg bak.

- Det å komme med hurtige, men dårlige forslag er en veldig dårlig idé, sier hun.

Framskynde
OECD har som ambisjon å få på plass et nytt regelverk innen 2020.

- Jeg har tatt til orde for å fremskynde dette til 2019, noe mange er enige i. Men det er mange problemer, og kortsiktige løsninger kan fort skape nye problemer, sier finansministeren, som mener det er for tidlig å si hvilken vei det bærer.

I 2014 tettet Irland et omstridt smutthull i sin skattelovgivning, som tillot selskaper å flytte fortjeneste fra ett land til et annet, men lovendringen gjelder ikke for internettgigantene før i 2020.

Nasjonale regler
Flere land har tatt til orde for å innføre nasjonale regler på området. Så sent som i mai i år foreslo Miljøpartiet De Grønne (MDG) å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller, men fikk ikke gjennomslag i Stortinget.

Stortinget har imidlertid bedt regjeringen legge fram en vurdering av hvordan Norge skal følge opp arbeidet som er gjort internasjonalt senest neste høst.

(©NTB)