Når IT-konsernet Evry nå har regnskapet klart for 2016, kan konsernet notere seg sitt beste resultat noensinne med en EBITA på 1,3 milliarder kroner – noe som er en vekst på 62 prosent sammenliknet med 2015. Den totale omsetningen endte på 12,2 milliarder kroner.

I en melding fra konsernet heter det at økt markedsfokus og en rekke forbedringstiltak har bidratt til å styrke resultatet.

- I sum har 2016 vært et meget godt år for Evry. Vi må likevel erkjenne at vi må legge listen enda høyere for å bevare og styrke vår posisjon i et krevende marked. Både markedet og kundenes forventninger endres raskt. Tidligere kom kundene med klare bestillinger, tydelige behov og spesifiserte krav. I dag er usikkerheten større til hvor den teknologiske utviklingen går, og kunder søker i større grad råd om hvordan digitale løsninger kan skape bedre tjenester og økt konkurransekraft, sier konsernsjef Björn Ivroth i meldingen.

Nå ønsker Ivroth å kombinere teknologikunnskapen de sitter på med strategisk forståelse og innsikt.

- Utfordringen for EVRY i årene fremover blir å sikre en lønnsom vekst. Endringsviljen og prestasjonene i 2016 gir oss grunn til å tro at denne ambisjonen er realistisk, sier Ivroth.

Han tror veksten fremover vil være digital.

- Digital transformasjon er på agendaen i alle bransjer og sektorer. For Evry betyr dette store muligheter for vekst og utvikling. Vår utfordring blir å møte behovet til kundene og markedet med kunnskap, innsikt og fremsynthet. Veksten fremover kommer ikke innenfor tradisjonell IT, men fra digital virksomhetsutvikling, sier Ivroth.