I november ble det kjent at teknologidirektøren i TV 2, Håvard Myklebust, sluttet i kanalen han har jobbet store deler av sitt liv. Myklebust var hemmelighetsfull med tanke på hva han skulle gjøre videre.

Les også: Teknologisjefen i TV 2 slutter

Etter å ha arbeidet noen måneder som selvstendig konsulent for sitt eget firma, ble det denne uken ble det kjent at den tidligere sportsjournalisten får jobben som konsernsjef i teknologiselskapet Mediability. 

Mediability er et selskap som ble etablert gjennom sammenslåingen av selskapene AVIT, Video 4 og norske Mediateket. Gruppen har allerede en omsetning på 300 millioner kroner og teller 75 ansatte.

- Med utgangspunkt i den nye medieklyngen Media City skal vi bygge et nytt og større teknologiselskap. Vi har gjennom oppkjøpene våre en tilstedeværelse i både Norge, Sverige og Danmark, men nå skal vi strukturere butikken og legge fundamentet for videre vekst. Vi har planer om å reise noe større, sier han.

Det er solide eiere som står bak Mediability, som er en leverandør av produkter, løsninger og support til tv- og mediebransjen. Bak selskapet står bergensk-forankrede investeringsselskapet til Rieber-familen, Atlantis Vest.

På selskapets nettsider kan man lese at fondet forventer å direkteinvestere to milliarder kroner i årene som kommer. 

Atlantis Vest investerer i selskaper som har lagt bak seg de første fasene i sin utvikling så selskapet går ikke inn i såkalte tidligfaser. Selskapet er hovedeier i det kjente kommunikasjonsbyråer Creuna, men har også eierinteresser innenfor øvrig IT/teknologi, oljeservice, forsikring og kreditt. 

Investeringskapitalen stammer hovedsaklig fra Rieber-familiens salg av Rieber & Søn ASA til Stein Eriks Hagens Orkla tilbake i 2012, i et salg som verdsatte hele selskapet til 6,1 milliarder kroner.

Les også: Orkla blar opp milliarder for Rieber

- Hva slags tjenester ser du for deg at Mediability skal levere?

- Vi leverer allerede en rekke produkter og tjenester. I fremtiden skal vi også levere teknologitjenester til mange sektorer, men det er fortsatt veldig tidlig å snakke om dette. Vi har akkurat startet opp en strategiprosess som går på hva vi skal utvikle og tilby av relevante produkter og tjenester, sier han.

- Kan det ha noe med digitale video og strømmeteknologi?

- Det er nærliggende å tenke seg. Det vil være i grenseland mellom video og broadcasting-teknologi, men med et bredere markedsmessig nedslag, sier han