Nettsamfunnet Facebook møter personvern- og skattespørsmål med å ansette lobbyister i Norge og Europa. 

– EU har de siste årene akselerert, og innstrammet handlingsrommet for de store amerikanske selskapene innenfor en rekke områder. Det prøver Facebook å ta konsekvensen av ved å delta på den politiske arenaen, sier Brussel-lobbyisten Paal Frisvold til Dagens Næringsliv.

I den siste tiden har Facebook utlyst samfunnskontakt-stillinger ved kontorene i Norge, Belgia, Irland, Storbritannia og Polen.

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande er positiv til at Facebook ønsker mer kontakt med politiske beslutningstakere i Norge.

– Jeg tar det som et tegn på at de store gigantene er i ferd med å forstå at de ikke lenger kan være ansiktsløse i den offentlige debatten, sier han.

Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, svarer ikke direkte på avisens spørsmål, men sier at «det er viktig å ha «folk på bakken» som snakker språket og forstår kulturen. Et sentralt ansvar for Facebooks fremtidige samfunnskontakt i Oslo vil være å samarbeide med politikere og lokale organisasjoner om sikkerhet, digitale ferdigheter og lignende emner som er sentrale for samfunnet vårt.»