Telenor-sjef Sigve Brekke legger frem et underskudd før skatt på 2,3 milliarder kroner for årets tredje kvartal. Det er en forverring på rundt tre milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen økte organisk med snaue to prosent og det var også svakere enn på samme tid i fjor da veksten var på nesten fem prosent, men ifølge Telenor så viser det «tredje kvartalet god utvikling».

Totale driftsinntekter økte til 32,8 milliarder kroner, opp fra 31,8 milliarder kroner.

Det samlede driftsresultatet (brutto) endte på 12,5 milliarder kroner, noe konsernsjefen omtaler som «rekordhøyt». Brutto driftsmargin er på hyggelige 38 prosent. 

Omsetningen var dermed litt svakere enn analytikernes forventninger, mens brutto driftsresultat var bedre.

Organisk vekst i abonnement- og trafikkinntekter fra mobilvirksomheten var på to prosent, men sammenlignet med andre kvartal i år klarte ikke Telenor å øke antallet mobilabonnenter og det totale kundeantallet på mobil er fortsatt 211 millioner.

Men i Norge mister Telenor abonnenter. Ifølge rapporten falt antallet mobilabonnement med 24.000.

- I løpet av tredje kvartal startet vi prosessen med å selge våre aksjer i VimpelCom Ltd. etter den strategiske beslutningen om å selge oss ut av selskapet. Vi vil fortsette å fokusere på å skape verdier fra økt etterspørsel etter data i våre kjernevirksomheter. Våre kunder etterspør i økende grad spennende og brukervennlige tjenester, og vi vil utnytte vekstmulighetene som ligger i dette, samtidig som vi effektiviserer gjennom digitalisering og transformasjon av vår kjernevirksomhet», sier Telenors konsernsjef Sigve Brekke.