- Dette er alarmerende høye tall. Den teknologiske utviklingen venter ikke på noen, så disse tallene viser at vi har en stor jobb å gjøre med å gi god opplæring og informasjon om digitaliseringen av samfunnet. Her trengs en nasjonal dugnad, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en melding.   

Tallene er hentet fra en ny undersøkelse utført av analysebyrået Norstat, og det er store forskjeller mellom kjønn og alder.

54 prosent av kvinnene i undersøkelsen sier de synes det er krevende å holde følge med den digitale og teknologiske utviklingen, mens 43 prosent menn sier det samme.

Det er også de eldste som frykter et digitalt klasseskille. 81 prosent i alderen 50-79 år svarer ja på dette spørsmålet.

Under Arendalsuka arrangerte Telenor i samarbeid med Pensjonistforbundet Internett for alle- kurs for nesten 100 eldre over 65 år.

- Ny teknologi kan forebygge ensomhet og gjøre at dagens 65-åringer kan bo lengere hjemme ved hjelp av velferdsteknologi. For 65-åringen er digital kompetanse avgjørende for god livskvalitet i alderdommen, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Norsk Pernsjonistforbund.

Svendsen mener Telenor som «Norges største tele- og internettselskap har et ansvar og mulighet til å hjelpe folk over den digitale kløften.»

- Bruk Hue kampanjen, Den digitale foreldreskolen og Mobil-Lappen er tiltak for å styrke barns og foreldres digitale nettvett, mens «Internett for Alle» er et landsdekkende kurs vi arrangerer for nybegynnere og seniorer som trenger litt hjelp for å komme ordentlig i gang med internett og apper på mobil og nettbrett. Nå håper vi flere bidrar i dette viktige arbeidet, og ikke minst at myndighetene tar trusselen om et digitalt klasseskille på alvor. Teknologien er for alle, ikke for noen få, sier Svendsen.