Du har kanksje forsøkt å se en serie på NRKs nett-tv på ferie utenfor landegrensene uten å lykkes. 

Årsaken til at dette ikke går, er at visningsrettighetene følger landegrensene. Det vil EU-kommisjonen endre på, skriver Klassekampen.

Ifølge avisen leverte EU-kommisjonen nylig forslag om et nytt direktiv som skal åpne landegrensene for digitale innholdstjenester. Også Norge vil bli forpliktet dersom forslaget vedtas. 

- Forslaget bærer preg av at de er utformet av politikere og byråkrater i Brussel som har sittet og irritert seg over at de ikke får se tv fra hjemlandet sitt, og så bestemmer seg for å løse det uten å se at de skaper et langt større problem, sier direktør for Virke Produsentforeningen, bransjeorganisasjonen som representerer norske film- og tv-produsenter, Torbjørn Urfjell til Klassekampen.

- For å kunne finansiere en film, så er produsentene helt avhengig av å kunne hente lisensinntekter fra et lappeteppe av ulike territorier. Vi frykter for bredden og mangfoldet hvis denne muligheten forsvinner. Til slutt vil det bare være de store, pengesterke aktørene som har råd til å kjøpe film- og tv-rettigheter. Og disse vil nødvendigvis være mer interessert i store blockbustere som har stort markedspotensial over hele EU.