Næringsminister Monica Mæland (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer mandag formiddag regjeringens nye gründerplan mandag 12. oktober.

Det skjer på åpningen av Innovation Week.Oslo Innovation Week, som i år avholdes for tiende året på rad og denne gangen på Den Norske Opera og Ballett med 450 inviterte gjester. Kampanje er til stede på åpningen og vil komme tilbake med mer om regjeringens nye gründerplaner.

I sin åpningstale presenterer Mæland og Jensen planen som skal gjøre det lettere og lykkes som gründer i Norge. Regjeringen vil blant annet bruke mer enn 400 millioner kroner på å gjøre Norge til et bedre gründerland.

Enklere tilgang på penger, kompetanse og nettverk er blant grepene i regjeringens nye gründerpolitikk.

- Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, ideer og ressurser. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i.Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser både på kort og lang sikt. Derfor trenger vi flere gode gründere som starter nye og lønnsomme bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en melding regjeringen har sendt ut i dag.

Les også: Leder NRK-satsing på gründer-tv

Regjeringen vil gjøre Norge til et bedre gründerland. Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, ideer og ressurser.

Mandag legger næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen frem en plan for hvordan vi kan få flere gode gründere.

Den nye gründerplanen har fått navnet «Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser» og er en del av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

- Denne regjeringen har prioritert gründere fra dag én. Vi har gjennomført skattekutt som fremmer vekst. I tillegg har vi styrket ordninger som hjelper gründere i startfasen, som etablerertilskuddsordningen, pre-såkornfond og såkornfond. Nå legger vi fram en plan som presenterer vår største satsing på gründere, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Bakgrunnen for planen er at næringslivet forbereder seg på tøffe omstillinger i tiårene framover og en voksende befolkning som vil trenge jobb. I kulissene henger den fallende oljepris og en aktivitet på norsk sokkel som «vil bli en mindre viktig drivkraft i norsk økonomi»:

- Mange av bedriftene som skal gå foran i omstillingen er ennå ikke etablert. Derfor er det avgjørende at Norge er et godt land å starte og utvikle ny virksomhet i. Gründerplanen viser hvordan regjeringen vil løfte gründere som jobber med å etablere nye bedrifter og bringer Norge fremover, sier Monica Mæland (H)

Regjeringens gründeplan kan oppsummeres på følgende måte:

  • Styrke ordningen for pre-såkornfond med 100 millioner kroner i 2016. I et pre-såkornfond delfinansierer staten prosjekter sammen med private investorer. Ordningen skal føre til at private aktører investerer i unge, innovative bedrifter.

  • Styrke etablerertilskuddsordningen med 150 millioner kroner. Ordningen gir tilskudd til gründere som har nye ideer med stort potensial.
  • Skape møteplasser som samler gründere, kompetanse og kapital. Bruke 30 millioner kroner til å styrke Innovasjon Norges tjenester rettet mot gründere, blant annet  mentorordningen, og støtte aktiviteter som fremmer gründerskap i næringsklynger.

  • Styrke «Forny2020»-programmet med 90 millioner kroner. Programmet gir støtte til nystartede bedrifter, og har som mål å gjøre resultater fra offentlig forskning om til salgbare produkter.

  • Opprette en stipendordning for studenter og stipendiater som ønsker å bli gründere. Ordningen skal prøves ut i 2016 og får en ramme på 25 millioner kroner innenfor Forny2020.

  • Fremme innovasjon og gründerskap ved å gi 10 millioner kroner til Idélab, et program som skal bidra til nyskaping gjennom teknologi- og kompetanseoverføring mellom sektorer.

  • Lansere Vekst, et program for å mobilisere lovende gründere som ellers er underrepresentert blant norske gründere i dag.

  • Forenkle regelverket for oppstartsbedrifter og kontakten med det offentlige.

  • Styrke Nasjonalt program for leverandørutvikling med 10 millioner kroner. Programmet skal bidra til at offentlige innkjøp bidrar til innovasjon og gründerskap.

  • Vurdere ulike virkemidler for å styrke insentivene til ansattes medeierskap, deriblant aksjer og opsjoner til ansatte.