I onsdagens skattemelding vil finansminister Siv Jensen stramme inn overfor internasjonale selskaper som Apple, Google og Facebook som omsetter for store summer i Norge men unngår norsk skatt. Det røper hun overfor Aftenposten.

- Internasjonale selskaper flytter overskudd mellom land for å unngå skatt. Scheel-utvalget så dette som en hovedutfordring. I statsbudsjettet for 2016 kommer vi med forslag som vil vi gjøre dette vanskeligere og ytterligere tiltak varsles i meldingen om selskapsskattereform, sier Jensen til Aftenposten.

Tiltakene kommer som en del av en internasjonal satsing i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), og innebærer blant annet at det skal bli vanskeligere få skattefritak i Norge for en overføring som er fradragsført i utlandet. Internasjonale konsern vil også bli pålagt å rapportere detaljert om virksomheten i alle land der de driver.