Nets har valgt Itera som leverandør på digital planlegging og -utvikling av kommunikasjonstjenester. 

Avtalen gjelder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland - alle land hvor Nets er representert. 

- Utgangspunktet for den nylig gjennomførte anbudsprosessen var et ønske om en markant reduksjon i antall samarbeidspartnere innen markedsføring. Vi ønsket en solid leverandør som forstår Nets’ virksomhet, sier Klaus Sejr Madsen, marketingdirektør i Nets.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Itera, Ane Gjennestad, sier til Kampanje at avtalen er strategisk viktig for selskapet. 

- Dette er en nordisk avtale som vil involvere et stort norsk leveranseapparat som vil jobbe i team med kolleger på tvers av landegrenser. Vi har jobbet med Nets i flere år, og det er veldig spennende slik som dette samarbeidet har utviklet seg. Avtalen er strategisk viktig for oss, og innebærer en forsterkning av Iteras fotavtrykk som et kommunikasjons- og teknologiselskap i det nordiske markedet.  

Itera har hatt et nært samarbeid med Nets gjennom flere år og har bidratt vesentlig til nye og innovative produkter og løsninger, blant annet kommunikasjonsstrategi, kundereiseprosjekter og mobil app for betalingsservice.

Itera er nå i gang med utvikling av webløsninger for noen av Nets’ store og kjente produkter i Danmark. I tillegg er Itera i gang med relanseringer av Nets’ univers av landspesifikke websites, nytt corporate intranett og flere andre løsninger.

- Vi er svært stolte over å bli valgt som foretrukket partner for Nets. De har valgt partnere med henblikk på å ha langsiktige og stabile relasjoner, noe som passer svært godt med vår egen strategi. Vi ønsker langsiktige relasjoner og tette partnerskap for å skape best mulig verdi for kundene våre, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.