De to store ukeblad- og magsinutgiverne i Norge - danske Egmont Publishing og danske Aller Media - får en tøff utfordring i å konvertere dagens mange papirabonnenter over på digitale plattformer for å kunne beholde betydelige abonnementsinntekter i årene framover.

Nå kommer Egmont og Aller Media med sine digitale stasinger for digitalabonnement. Begge er inspirert av strømmetjenester som Netflix innen film og serier på nett, selv om det teknologisk og visielt er et godt stykke unna filmverdenen. Egmont er første på banen i Norge med sin PDF-løsning som har fått navnet Flipp mens Aller ruller ut Pling i Danmark før den skal lanseres i Norge til høsten.

- Spente på kannibalisering
I hovedkvarteret til Egmont Publishing i Norge er man begeistret over resultatene seks måneder etter at betaløsningen av Flipp ble lansert.

- Vi har hatt Flipp ute på nettet som en betaversjon siden desember i fjor. Egmont  har vært opptatt av finne ut om vi kunne få inn nye, digitale abonnenter, altså øke antallet abonnenter. Samtidig har vi vært veldig nysgjerrige på hvordan våre eksisterende printabonnenter ville reagere på en slik digital forretningsmodell. Ja, vi har rett og slett lurt på hvordan markedet ville reagere. Vi var også spente på hvordan det ville kannibalisere Egmonts papirinntekter, forteller Kjetil Hyllseth, leder for digital markedsføring og e-handel i Egmont Publishing til Kampanje.

Egmonts papirabonnenter får prisavslag på digitaltjenesten Flipp.

- Vi gjorde to grep med Flipp som ingen andre magasinutgivere har gjort hittil, så vidt vi vet, internasjonalt. Vi ga våre eksisterende abonnenter en sterkt fordelaktig pris på digitalabonnementet. For øvrige digitalabonnenter, som ikke har noen annen binding til Egmont, koster det 129 kroner per måned på Flipp. Vi har også valgt å ikke tilby komplett arkivtjeneste, hvilket gjør det umulig å lese seg ferdig på et produkt og så avslutte abonnementet, forteller Hyllseth.

73 prosent er kvinner
Han er begeistret over testresultatene så langt:

- Vi valgte å teste en modell med én måned gratis før betalingen startet. Deretter betalte 90 prosent da abonnementet gikk fra gratis til betaling. Det overgikk alle våre forventninger. Etter seks måneder er 70 prosent med videre. Frafallet av abonnenter kommer i gratisperioden eller i den første betalingsperioden. 73 prosent av abonnentene er kvinner,  noe som reflekterer utvalget av blader vi tilbyr på Flipp. 80 prosent sier at de aldri har prøvd eller betalt for et digitalt produkt før. Nå er de er altså villige betale for et digitalabonnement, sier Hyllseth.

- Hvordan markedsførte dere betaversjonen blant leserne?

- Dette er et produkt vi ikke har markedsført. Vi har kun eksponert Flipp overfor våre papirabonnenter via e-post. Til tross for at dette har vært en betalansering, uten markedsføring, er 30 prosent av digitalabonnentene helt nye abonnenter. Flipp blir derfor et supplement for papirlesernent, ikke et substitutt, sier Egmonts leder for digital markedsføring og e-handel til Kampanje.

Aller Media: - Tester ulike former
I Danmark har rivalen Aller Media kjørt ut sin tjeneste Pling på nett, som koster brukerne 99 danske kroner i måneden. Til høsten kommer den til Norge. Omtrent samtidig skal Egmont slippe Flipp i Danmark.

- Vi har en plan om å implementere Pling nå rett i etterkant av Aller Media i Danmark, og er i gang med prosjekteringen, sier markedsdirektør May-Wenche Amundsen i Aller Media Norge til Kampanje.

- Vi ønsker å teste ut ulike former for salg av digitale magasiner, ikke minst for å berike tilbudet til eksisterende analoge abonnenter. Alle våre blader og magasiner er tilgjengelig i PDF-format i dag. Per i dag selger vi både enkeltutgaver og abonnement på PDF-versjoner og vil også snart kunne tilby «all you can eat» og Spotify-modellen gjennom Pling, sier Amundsen.

Aller Media Norge regner ikke med et skred av salg av digitalabonnement når de slipper Pling på nett.

- Vi tror ikke på store volumer, men dette er mer en «learning by doing-» strategi, sier markedsdirektøren.

- Pling er veldig lik Flipp
Egmont merker seg at Aller Media nå har lansert Pling i Danmark, et halvår etter at de gikk på nett med betaversjonen av Flipp i Norge.

- Pling er veldig lik vår Flipp. Vi var først ute og så vil sikkert Aller Media med Pling og andre aktører være med og drive markedet oppover. De ulike løsningene vil nok leve siden av hverandre i starten og så er det de beste løsningene som overlever.Vi har sett på internasjonale løsninger under vårt arbeid med Flipp. Det som kommer til å være det vinnende konseptet er innholdet, sier Kjetil Hyllseth, leder for digital markedsføring og e-handel i Egmont Publishing til Kampanje.

Flipp er et av mange digitale prosjekter som er i støpeskjeen i Egmont. Mye handler om digital brukerbetaling. 

- Flipp er en del av et større prosjekt for digital brukerbetaling i Egmont. Det kommer mer i løpet av høsten og etter jul. Vi satser på flere små og kostnadseffektive prosjekter i en tid der det er vanskelig å være sikker på hva som kommertil å treffe i markedet, sier Hyllseth.

Seks uker fra idé til lansering
Det var i fjor høst ideen om Flipp oppsto i mediehusets hovedkvarter.

- Vi brukte seks uker fra ideen om Flipp oppsto til vi lanserte vår betaløsning. Alt av konsept, design, forretnings- og innholdsutvikling ble gjort internt. Det nederlandske selskapet Pubbly tok seg av kodingen av appen, forteller han.

- Blir det brukerbetaling for alle pengene framover?

- For oss er Flipp en veldig god case, men vi er fortsatt i fase 1.0. Flipp er på papirutgavenes premisser,  for vi tilby pdf-utgaver på digitale skjermer, men vi ser at det fortsatt er et marked for denne typen lesing. Dette er vår første case innen brukerbetaling. Framover vil løsningene være enda mer på digitale mediers premisser, sier Hyllseth.

Lesernes favoritter
Å innhente brukerdata og få kunnskap om digialabonnentenes bruk av Flipp-appen har vært en sentral del i betaperioden.

- Vi har vært veldig opptatt av å samle inn brukerdata under betaperioden. Vi har fulgt nøye med på hvordan abonnentene har brukt Flipp – fra dag til dag.  Vi har rekruttert 1000 personer i betafasen. Vi måler 425 appstarter hver dag blant de 1000 testabonnentene. I snitt åpner halvpartene av abonnentene Flipp-appen hver dag. I snitt leser abonnentene sju titler i måneden, forteller Hyllseth.

De mest populære bladene på Flipp er Her og Nå, Norsk Ukeblad, Hjemmet, Kamille, Vi Menn og Det Nye.