Tidligere i dag kunne Kampanje vise til Mediebyråforeningens nye omdømmeundersøkelse som ifølge styreleder Espen Klepper, langt på vei viser at tilliten mellom annonsører og reklamekjøpere er tilbake.

Les også: - Annonsørenes skepsis har gått tilbake

Administrerende direktør i ANFO, Jan Morten Drange, mener styreleder Espen Klepper, er litt vel kjapp med å konkludere.

- Etter et drøyt år med økt skepsis og mistenksomhet, er forholdet mellom annonsører og mediebyråer reparert?  

- Tja. Ingenting hadde selvsagt gledet oss mer. Men å konkludere med at man igjen er kommet i en posisjon hvor man nyter stor tillit, er nok å ta munnen litt for full. På spørsmål som går på tillit i den store annonsørrapporten viser tallene bedring, hvilket er bra, men tallene var oppsiktsvekkende i fjor. Problemene er der nok fortsatt, de blir ikke borte over natten, sier Drange som gjennomfører den store annonsørrapporten i samarbeid konsulentselskapet til Henrik Berger Jørgensen, fightingeverydayboredom. 

Han legger imidlertid til at Annonsørforeningen gleder seg over alt som viser tegn på bedring i relasjonen mellom mediebyrå og annonsør.  

- Det er klart vi vil ha ordentlige forhold til våre viktigste samarbeidspartnere. Hovedårsaken til at situasjonen er bedre er nok i stor grunn at problemet ble synliggjort i fjorårets undersøkelse. Annonsørene stilte deretter krav og mediebyråene måtte svare for seg, sier Drange.

Styrelederen av Mediebyråforeningen, Espen Klepper, ønsket ikke å dele undersøkelsen med Kampanje ei heller legge frem noen tall på hva respondentene har svart. Det får Drange og Annonørforeningen til å reagere. 

- Personlig synes jeg jo det er litt merkelig at man stadig kan referere til en undersøkelse uten egentlig å si noe mer. Denne omdømmeundersøkelsen hørte jeg første gang om, når vi fikk spørsmål fra Mediebyråforeningen om vi kunne stille vår database til rådighet for undersøkelsen. Hvilket vi ikke kunne gjøre. Siden har jo tydeligvis en undersøkelse blitt gjennomført. Jeg undrer meg litt når mediebyråbransjen som er kjent for sine krav til tall og dokumentasjon ikke stiller seg selv de samme strenge kravene, sier Drange.

Han reagerer også på at foreningen legger seg på en så lukket stil.

- I en tid hvor bransjen stadig kritiseres for manglende transparens er det rart at man velger en såpass lukket variant når man viser til egen undersøkelse. Man kan jo stille seg spørsmålet om det er omdømmebyggende? Hvilket i denne sammenheng blir ganske paradoksalt siden dette er en omdømmeundersøkelse, sier Drange.