I en melding fra Høyskolen Kristiania heter det at forhandlingene mellom Høyskolen Kristiania og Anthon B Nilsen Skoledrift AS er sluttført, og at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT.

Ifølge meldingen er avtalen i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått i desember i fjor. Aksjene skal overdras 29. mars i år, og prislappen er på 85 millioner kroner.

- Vi kan forsikre nåværende studenter og årets søkere om at vi ønsker å videreføre skolenavnet «Westerdals» innenfor høyskolens merkevarestruktur. «Westerdals» er godt posisjonert i markedet for høyere utdanning og har en stor anerkjennelse innenfor sine fagområder. Ved å beholde navnet bevarer vi identiteten blant ansatte og studenter, og merkevaren «Westerdals» kan rendyrkes videre innenfor sitt fagområde, sier Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania.

Les også: Selger Westerdals til Høyskolen Kristiania

- Likeverdeige institusjoner
Prisen Høyskolen Kristiania må betale, er 85 millioner kroner, og dette inkluderer ansvar for kravene i de pågående tvistesakene. Oppkjøpet gjøres gjennom opptak av lån med sikkerhet i stiftelsens eiendom, og ved bruk av stiftelsens midler. I Westerdals Oslo ACT er det avsatt midler for å håndtere fremtidige krav. I meldingen heter det at Høyskolen Kristiania har hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet gjennom prosessen.

Nå starter et sammenslåingsprosjekt der ansatte og studenter fra begge høyskolene skal delta.

- Vi anser dette som en sammenslåing av to likeverdige institusjoner, og sammen skal vi forme den nye høyskolen, avslutter Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania.

Ifølge Anthon B. Nilsen skjer salget fordi de ønsker en økt satsing på yrkesutdanning og voksenopplæring.

- Salget passer godt inn i vår strategi for fremtiden. Vi vil satse mer på fagskoler og voksenopplæring, og mindre på statsstøttede høyskoler. Nå overlater vi Westerdals Oslo ACT til en stiftelse med lang tradisjon innenfor utdanning, og vi er sikre på at det blir et godt hjem for årets søkere, nåværende studenter og de ansatte på Westerdals Oslo ACT, sier styreleder Lars Buer i Anthon B Nilsen Skoledrift.

Les også: Avviser at Westerdals-bråket utløser skolesalg