Reklamebyrået MK Norway kan vise til penere tall for fjoråret, enn det som var tilfelle i 2015. For 2015-tallene til byrået som har hovedtyngden av sin business i Bergen, viste et underskudd på nesten to millioner kroner.

- Vi gikk jo som kjent inn i året med en god del lik i lasten. Vi hadde et grusomt 2015, skulle igjennom både eierskifte og totalendring i ledelse og gjennomførte en endringsprosess. Like fullt har vi snudd et underskudd til overskudd, sier byråleder og partner Einar Rustad Nilssen til Kampanje.

Les også: Kalddusj i MK - 1,7 mill. i underskudd

- Har tatt vår egen medisin
For når 2016 er summert opp, men dog ikke revidert, er fasiten at minus er snudd til pluss

- Den viktigste årsaken er at vi tok vår egen medisin. Vi satt oss ned og definerte hva vi er gode på, hvilke tjenester kundene ønsker å kjøpe av oss, og ikke minst hva vi ikke er best i klassen på og dermed ikke lenger skal drive med. Det er svært få produkter i verden som kan være alt for alle, og dette gjelder i aller høyeste grad for reklamebyråer – spesielt i klassen små/mellomstore, sier han til Kampanje.

Men også at byrået har blitt mer bevisste på hvordan de fremstår, tror han har spilt inn.

- Den andre grunnen er at prosessen rundt å finne oss selv har gjort oss mye mer bevisst på hvordan vi presenterer og selger byrået og vår kompetanse, og gjort oss bedre til å kapitalisere på at vi har kontorer i både Oslo og Bergen, sier han.

Satser mindre på print
At omsetning og byråinntekt faller, forklarer Rustad Nilssen slik;

- Det er Q-meieriene. De meldte sin avskjed sommeren 2015, og etter en seks måneders klausul, forsvant de til Los & Co. Effekten av dette kom derfor i 2016. Det var den desidert største kunden, så rent økonomisk var det trist. Men samarbeidet var kanskje også modent for endringer, både for kunde og byrå, sier Rustad Nilssen.

Men også det faktum at byrået teller færre hoder i 2016 enn i 2015, spiller inn når det gjelder omsetning og byråinntekt. I 2015 telte byråets ansatte 21 personer, mot dagens 14. Til Kampanje forteller Einar Rustad Nilssen at man var nødt til å endre fokuset noe for å bli mer lønnsomme.

- Ja, vi har i aller høyeste grad blitt noen færre mennesker. Her har endringen hovedsakelig kommet på print. Vi hadde en veldig print-tung avdeling som satt i Bergen og servet kunder som Mitsubishi, Chess og Q Meieriene – kunder som alle har vært store på print. I tillegg har vi tatt ut noen av den digitale produksjonen, spesielt knyttet til back-end koding. Vi har konkludert med at det er bedre for oss å kjøpe inn disse tjenestene, sier han.

Legger frem bedre tall:

På tross av tap av største kunde, snudde MK Norway-sjefen Einar Rustad Nilssen driften slik at røde tall ble svarte.

Oslo-kontor server de største kundene
Av de totalt 14 ansatte befinner ti seg i Bergen og fire i Oslo. Og omsetningen deler seg nokså likt mellom de to kontorene.

- Betyr det at de ansatte i Oslo-byrået er flinkere?

- Nei, men det betyr at Oslo-kontoret håndterer noen av de største kundene. Det dreier seg hovedsakelig om Mitsubishi og Lerum, forteller Rustad Nilssen.

- Men er dere fremdeles et Bergensbyrå?

- Vi har nok mye newbiz i Bergen som vi ikke får i Oslo. Ikke overraskende har vi en sterkere posisjon i Bergen enn i Oslo. Men Oslo-kontoret blir også mer og mer kjent, så det dukker stadig opp nye pitsj-invitasjoner. Men det er klart, det er et langt lerret å bleke. Vi har vært et Bergensbyrå siden 1968, mens Oslokontoret ble etablert i slutten av 2011.

- Takter mot et bra 2017
På kundesiden kom blant annet forsikringsselskapet Tryg og et større enkeltoppdrag for boligbyggelaget Obos inn i fjor, mens Bergens-selskapet BTO er nye kunder av året.

- Alt tatt i betraktning er vi veldig fornøyde med dette, og det gir oss en veldig god plattform for å jobbe videre og gjøre det enda bedre i 2017. Vi har vunnet oppdrag for store kunder som Tryg og Obos, og mange andre spennende kunder vi skal jobbe med fremover.  Så foreløpig kan vi si at vi takter mot et veldig bra 2017, avslutter byrålederen.

Eiersitsen i MK Norway er at byråleder Einar Rustad Nilssen er en av fem partnere med 22,5 prosent av aksjene i byrået. De øvrige aksjonærene er; Ole Færøvik (25 prosent), Doffen Trellevik (22,5) Jon Hjørnevik (15 prosent), og Per Thoresson Lund (15 prosent).

Her er resultatene til MK Norway for 2016. Alle tall i millioner kroner

MK 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning  25  31,6  - 20,9
Byråinntekt   12,5  16,4  - 23,8
 Resultat før skatt  1  -1,7   -