Denne gangen er det i Sverige at investeringsselskapet Capman og den nordiske reklamealliansen The North Alliance ruller ut et nytt byrå. Det nye byrået skal hete Round & Round og omtales som et byrå som skal drive med både reklame og PR.  

- Vi har identifisert et behov for en helt ny type reklamebyrå formet etter dagens forutsetninger. Dette vil være et mindre byrå som er mer smidig, fleksibelt og som tilpasser seg kundens forutsetninger der PR, fortjente medier og et kontinuerlig nærvær bare blir viktigere og viktigere, sier Hanna Bjørk, som går inn som administrerende direktør i det nye byrået.

Bjørk kommer fra et annet The North Alliance-byrå, nemlig gruppens nest største selskap, det svenske reklamebyrået Åkestam Holst.

Den som skal ha ansvaret for det PR-faglige er Henrik Hallberg. Han sluttet i det svenske PR-byrået Jung Relations i sommer.

I en melding heter det at Round & Round blir en del av NOA og kommer til å ha et nært samarbeid med øvrige NOA-selskaper.