Det er administrerende direktør Ståle Schjærven i Schjærven Reklamebyrå som er bransjens best betalte mann. Han hadde i fjor en skattbar inntekt på 12, 4 millioner kroner. Han har også den største formuen med rundt 95 millioner kroner på bok.

I fjor var han ikke med på Kampanjes Topp 10-liste, men suser altså inn på førsteplassen i år.

Det er et lite stykke ned til andreplassen, som innehas av Kjetil Try, som har en noe mindre skattbar inntekt i 2014 enn i 2013. I 2013 tjente Try en knapp million kroner mer enn i 2014, men han har også økt formuen i samme periode fra 24,4 millioner til 28,7 millioner kroner.

Tredjeplassen er det Tomm Fjeldheim som innehar. Han solgte seg ut av byrået han selv hadde startet - Fjeldheim & Partners i vår, men hadde i fjor en solid lønn som kvalifiserer til tredjeplassen på Topp 10-listen.

Et annet interessant trekk er at alle byrålederne på Topp 10-listen er også svært formuende. Det er kun Svein Roger Selle i MK Norway som ikke står oppført med en skattbar formue i 2014.

Les også: - Skjønner ikke hva jeg skal deppe for

  Navn Byrå Inntekt Formue
1. Ståle Schjærven Schjærven 12.383.281 95.399.343
2. Kjetil Try Try 8.598.304 28.728-765
3. Tomm Fjeldheim

Fjeldheim&

Partners

7.010.164 9.640.348
4. Einar Fjøsne Try 5.441.631 16.163.985
5. Morten Polmar Try 3.966.949 10.261.581
6. Arne Hjeltnes Creuna 3.708.235 3.566.804
7. Jan Chr. Fosseidbråten Los & Co 3.020.686 15.895.773
8. Ingebrigt Steen Jensen Alle Gutta 2.890.122 6.381.082
9. Aris Theophilakis Futatsu 2.575.346 2.534.327
10. Svein Roger Selle MK Norway 2 422.150 0

Kilde: Skattelistene for 2014/Skattedirektoratet.

Slik så listen ut for reklamebransjen i fjor.

Kampanje gjør oppmerksom på følgende:
Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt. Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)

Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.