I slutten av september ble det mulig for alle norske bedrifter å betale for annonsering gjennom Instagram. Flere norske selskaper har allerede testet plattformen.

Har kjørt kampanjer på Instagram
Byrået Red Performance har kjørt flere Instagram-kampanjer for kunder siden kanalen åpnet for annonsering for alle.

- Vi har testet både kjøp av faste plasseringer, «Marquee», og selvbetjeningsplattformen på auksjon, sier Christoffer Haugen, leder for betalte medier i Red, til Kampanje.

Han forteller at marquee er fast plassering, og at selvbetjentplattformen er auksjonsbasert.

- «Marquee» fungerer som et tradisjonelt mediekjøp hvor man booker og er garantert et antall visninger til en fast kostnad. Lengden på kampanjen er kun over en dag, og man kan få opp til tre eksponeringer. Her er man garantert å være den første annonsen i feeden – dette betyr ikke den øverste plasseringen, men den første annonsen en bruker blir eksponert for. «Marquee» blir prioritet over auksjonskjøp på varelageret, og kan målrettes mot land, alder og kjønn. 

Les mer her: (krever innlogging) Nå kan alle markedsføre seg på Instagram

Les mer her: Her er Norges første Instagram-annonsører

- Når man bruker selvbetjeningen benyttes Facebooks self-service plattform, Power Editor. Man kan utnytte akkurat de samme mulighetene, blant annet geografi, demografi og interesser, som man er kjent med gjennom Facebook-annonsering. 

- For hver annonsevisning kjøres en auksjon hvor auksjonssystemet til Instagram/Facebook avgjør hvilken annonse som skal få akkurat den visningen. Dette avgjøres basert på annonsens maksbud og annonsens relevans for brukeren.

Haugen forklarer at relevansen til annonsen bestemmes med en poengscore fra en til ti. Et høyt bud med lav relevanspoengsum kan tape auksjonen for et lavere bud med høyere relevanspoeng.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anbefaler Instagram: - Det  er ingen tvil om at man kan dra stor nytte av å være tidlig ute på Instagram gjennom auksjonskjøp, som er lavt priset sammenlignet med for eksempel Facebook, sier leder for betalte medier i Red, Christoffer Haugen.

Venter høyere priser på annonsering
Haugen forteller Kampanje at mange sannsynligvis trodde varelageret til Instagram skulle bli kjøpt opp gjennom faste plasseringer. Antakelsen var at dette ville drive prisene opp på auksjonskjøp, samt strupe varelageret og muligheten for å få visninger.

Resultatene som er målt av annonseringen viser noe annet

- Resultatene viser at den antakelsen ikke stemmer helt. Faste plasseringer, marquee, har hatt en CPM som er syv ganger høyere enn kjøp på auksjon. Her sammenlignes annonsering mot lik målgruppe, men ulike avsendere og budskap. Det kan argumenteres at annonsene har ulike relevans-poeng, som påvirker CPM, noe man ikke får oppgitt ved kjøp av marquee.  

Red forventer en prisøkning for auksjonskjøp når flere annonsører kaster seg på og finner ut hvordan man kan kommunisere på Instagram.

- Det er godt mulig mange annonsører har en avventende holdning basert på alle oppslagene om negative kommentarer, men med mindre man av strategiske grunner, har behov for å maksimere antall visninger over en spesifikk dag, kan annonsører som er tidlig ute nyte godt av svært lave priser og høy eksponering mot Instagrams brukermasse gjennom auksjonskjøp. 

Mener det er lurt å være tidlig ute
- Betyr dette at man heller burde bruke pengene på Instagram-annonsering?

- Jeg vil ikke nødvendigvis råde annonsører til å bruke Instagram fremfor Facebook. Det er to ulike plattformer, til tross for mange likhetstrekk. Annonsører bør vurdere hvorvidt og hvordan de kan bruke plattformene til å løse deres mål. Gjerne i kombinasjon.

- Men det er ingen tvil om at man kan dra stor nytte av å være tidlig ute på Instagram gjennom auksjons-kjøp, som er lavt priset sammenlignet med for eksempel Facebook. Samt sagt forventer vi at prisene kommer til å øke betydelig over tid.