Schjærven Reklamebyrå har fått oppdraget med å markedsføre Bohus på det norske markedet for møbler og interiør i konkurranse med aktører som Skeidar og Ikea.

Dermed er møbelkjeden igjen klar til å teste ut en ny reklamebyråforbindelse etter å ha tatt hånd om reklameproduksjonen sin selv de siste årene med bistand fra mediebyrået Red Media som fortsatt vil være kundens samarbeidspartner på mediesiden.

 - Min jobb har vært å vurdere situasjonen rundet det å ha et internbyrå opp mot en ny rådgivning. Her har vi valgt å sette dette ut, sier markedsdirektør i Bohus, Fredrik Hiorth, til Kampanje.

Bohus har tidligere jobbet med både Dinamo og Try Reklamebyrå på reklamesiden, men nå er det altså Schjærven som får hele oppdraget.  Fredrik Hiorth ønsker ikke å kommentere forholdet til Dinamo og hvorfor man valgte å ta dette inhouse i sin tid, da dette er mange år siden og før han selv begynte i Bohus. 

Dinamo-sjef Hølje Tefre bekrefter at samarbeidet med Bohus ble avsluttet for mange år siden.

- Bohus har ikke vært kunde i Dinamo på flere år. Sist gang Bohus gjorde noe i Dinamo var i 2012, så dette skiftet har ikke noe å si for byråinntekten til Dinamo, sier han.

Les også: Bohus forlater Try

- Vet hva Schjærven står for
Fredrik Hiorth tok over som markedsdirektør i Bohus etter Stig Myklebust i april i fjor. Selv har han lang fartstid fra kjedebransjen etter å ha vært med å starte opp XXL før han forsvant over til Expert.  Hiorth er med andre ord en markedsdirektør som kjenner godt til Schjærven-systemet som allerede jobber med XXL og Expert.

- Vi har valgt Schjærven Reklamebyrå på grunn av deres sterke kompetanse innen retail, deres fleksible og lydhøre tilnærming til oss som kunde, samt erfaring med forvaltning av kjedemerkevarer, men jeg vet veldig godt hva Schjærven står for, sier Fredrik Hiorth, markedsdirektør i Bohus, til Kampanje.

Hiorth sier imidlertid at dialogen med Schjærven allerede var startet da han begynte i Bohus.  Noen større byråpitsj ble heller ikke satt i gang. Beslutningen om å flytte kontoen sin er «resultatet av en omfattende prosess der ledelse og styret i Bohus har vært involvert». 

- Nei, vi kjørte ikke noen stor pitsj, men Schjærven kjørte en full pitsj med oss og jeg kjenner som sagt godt til byrået, sier han.

- Hva er du som reklamekjøper mest opptatt av?

- Vi opplever det nye mediebildet som utfordrende og det tror jeg mediebyråene og reklamebyråene også gjør. Vi vet hvilken retning det går, men ikke helt hvordan vi skal gripe det an. Her trenger vi rådgivning. Det er bakgrunnen for at vi nå setter dette ut, sier Hiorth.

- Print ikke dødt
Bohus er en stor innkjøper av trykksaker og markedsdirektøren sier at det ikke er snakk om å vri alt over mot det digitale.

- Jeg opplever ikke print som dødt. Det kan du sitere meg på. Det blir definitivt mer DM og innstikk og ingen dramatiske kutt der. Det gjelder å bruke pengen best mulig og nå flest mulig, sier han.

I Schjærven er man naturlig nok fornøyde med å få Bohus på kundelisten.

- Vi har stor respekt for det Bohus har fått til de siste årene, og gleder oss til å bidra til å styrke Bohus sin posisjon i markedet ytterligere. Her får vi brukt det vi har av kompetanse innenfor alle disipliner alt i samspill med kompetente og hyggelige folk hos Bohus, sier Marius Damsleth i Schjærven.

Første delen av samarbeidet har fokusert på å revitalisere og modernisere det visuelle kampanjeuttrykket til Bohus. Første kampanje ut vil være lanseringen av Bohus sine nye produktserier høsten 2015, i kombinasjon med helt nye nettsider for møbelgiganten.

Bohus er Norges største, landsdekkende møbelkjede med en omsetning på 2,3 milliarder kroner. Kjeden består av 58 møbelvarehus og har en markedsandel på rundt 20 prosent. Bohus er spredd over hele landet, fra Kirkenes i Nord til Lyngdal i sør.