Til høsten innfører New York Times (NYT) konseptet «Mobile Moments». Det skriver nettavisen Advertising Age.

Med Mobile Moments skal NYT publisere annonser på syv ulike tidspunkter («moments») i løpet av dagen. Annonsene vil være tilpasset publiseringstidspunktet; for eksempel vil videoannonser bli publisert når videonyheter er mest dominerende, typisk på ettermiddagen eller kvelden. Annonsene vil være like brede som nyhetsartiklene, og dekke 75 prosent av skjermen når man scroller vertikalt.

Poenget med omleggelsen er i følge Ad Week at annonsene ikke skal være forstyrrende, men heller blende inn med øvrig innhold.  

Ifølge Sebastian Tomich, som jobber med markedsføring og innovasjon for NYT, fungerer mobilannonsering generelt for dårlig i dag. Han omtaler at typisk annonsering med screen take-over og bannere som «fairly crappy».

Anette Mellbye, administrerende direktør i Aftenposten mobil, er ikke enig i at mobilannonsering ikke fungerer.

- Å si at mobilannonsering ikke fungerer er veldig langt fra sannheten. Folk bruker mobilen mer enn 200 ganger i døgnet, den er med folk overalt, hele tiden. At folk kjeder seg og ønsker adspredelse er en av de aller viktigste brukermodusene på mobil.

Mellbye tror at uttalelsene til Tomich kan grunne i at det jobbes annerledes med mobilannonsformatene i USA og Norge.

- Nyhetsmedier i USA har primært hatt to ulike mobilannonseformater, smale tekst-annonser og full-screen. Disse er crappy. Jeg friskmelder ikke banner-annonsen, men i Norge og Sverige jobber vi annerledes med dem. Flere og flere forstår at man må skreddersy annonser for mobil; utnytte både styringsmuligheter og de taktile egenskapene i mobilen

Mobilannonsene, dersom de utformes riktig, har en helt unik mulighet til å fange folks oppmerksomhet, sier hun.

- Før antok man at mobilen først og fremst egnet seg som kjøpsutløsende kanal, nå har heldigvis mange skjønt at annonsering på mobil er helt nødvendig dersom målet er å bygge oppmerksomhet.

Endrer mobilreklamen:

New York Times er ikke fornøyd med sitt reklameprodukt på mobilen og skroter sitt bannerformat. Foto: Scanpix

- Fungerer for bra til å fjernes
Mellbye omtaler New York Times’ omlegging som spennende, og mener den kommer som et tilsvar til at folk stiller høyere og høyere krav til at innhold må oppleves som relevant selv om det er reklame. Hun innrømmer at Aftenposten kontinuerlig vurderer nye løsninger for annonsering på mobilplattform.

- Har Aftenposten planer om å utvikle mobilannonsering i retning av en slik modell?

- Vi jobber med nye formater og løsninger, og vi tester hele tiden hvordan ny og spennende teknologi kan gi merverdi for brukeren. Men bannerannonsene slik vi jobber med dem, forsvinner ikke med det første. Til det fungerer de for bra. Jeg tror vi vil se et større mangfold i løsninger fremover. Det er et stort behov for innovasjon - brukerne krever det.

Også Alexander Rydjord, kommersiell sjef i søsterpublikasjonen VG Mobil, syns initiativet til New York Times er spennende.

- Markedsføring på mobilen handler som all annen markedsføring om brukerrelevans. Om en annonse kan tilpasses layout- og innholdsmessig til kontekst og bruker kan man sannsynligvis forvente seg et bedre resultat, derfor tror jeg dette er et spennende steg mot å gjøre den mobile markedsføringen mer personlig og relevant.

- Tester nye løsninger
Han sier det mest interessante med fornyelsen blir å se hvordan mediehuset internt skal jobbe med å tilpasse annonsørenes innhold til nyhetsstrømmen. Rydjord sier at det i VG jobbes hardt med å teste nye annonseløsninger som skal gi brukere en bedre opplevelse, samt annonsørene god markedsføringseffekt.

- Dette krever, som NYT beskriver, et tettere samarbeid mellom redaksjon, utvikling og kommersiell avdeling. Gjennom tettere samarbeid blir annonsering en del av produksjonen i stedet for firkanter som legges på før lansering.

Rydjord trekker frem Godt.nos samarbeid med Meny som annonsør og innholdsleverandør er et eksempel på dette.

- Hva er viktigst for å lykkes med annonsering på mobil?

- Mobilannonsering må selvsagt være relevant, men viktigst av alt er at det må være på brukernes vilkår. Ingen vil bli påtvunget noe.

- Dømt til å mislykkes
Anette Mellbye i Aftenposten mener suksess med mobilannonsering avhenger av at de som utformer dem forstår mulighetene plattformen gir.

- Viktigst for vellykket mobilannonsering er at løsningene er utformet av noen som forstår mobile brukermodus og mulighetene i mobilen. Å hente annonser fra desktop og legge dem på mobil er dømt til å mislykkes. Mobilen er både rikere på sensorer, og den åpner for større mulighet for å ta på og leke med formatene. Vi ser også at mobilannonsene utvikler seg mer og mer i retning av å bli tjenester. Heldigvis er det flere og flere som forstår dette.